Др Владимир М. Цветковић

Др Владимир М. Цветковић (Крагујевац, 1987.)
vmc@fb.bg.ac.rs

Школовање

Завршио основну школу ,,Свети Сава“ у Баточини, а Средњу школу унутрашњих послова у Сремској Каменици. Дипломирао на  Криминалистичко-полицијској академији у Земуну (2010), где је и завршио мастер студије 2012. године. Докторирао на Факултету безбедности са темом ,,Спремност грађана за реаговање на природну катастрофу изазвану поплавом у Републици Србији“ (2016).

Запослење

На Криминалистичко-полицијској академији ангажован као сарадник у звању сарадника у настави на предметима ,,Безбедност у ванредним ситуцијама“, ,,Спречавање и сузбијање пожара, експлозија и хаварија“ и ,,Управљање ризицима у систему заштите и спасавања“. На Факултету безбедности изабран је у звање доцента за предмет ,,Управљање ризицима у ванредним ситуацијама“ (2017).

Научни и истраживачки пројекти

 • Међународни научно истраживачки пројекат ,,Horizon 2020 project DAREnet – Danube river region Resilience Exchange network targeting the Call topic: SEC-21-GM-2016/2017: Pan European Networks of practitioners and other actors in the field of security“ у који је укључен Универзитет у Београду, Факултет безбедности и других 14 партнера из земље и иностранства. Мисија пројекта представља стварање предуслова за објективну научну и практичну подршку свим релевантним субјектима и организацијама задуженим за управљање у природним катастрофама (ублажавање, припрема, одговор и опоравак) изазваним поплавама реке Дунав.

 • Научно истраживачки пројекат који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција (бр. 179045), који реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду, 2011-2016. година;

 • Научно истраживачки пројекат који реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду под називом: Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији од 2015. до 2018. године;

 • Научно истраживачки пројекат који реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду под називом: „Национална безбедност Републике Србије и безбедносне интеграције“ од 2014-2015. година;

Област интересовања и важнији радови

 • Цветковић, В. (2016). Полиција и природне катастрофе. Београд: Задужбина Андрејевић.

 • Цветковић, В., Бошковић, Д., Јанковић, Б., & Андрић, С. (2017). Перцепција ризика од ванредних ситуација. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.

 • Миладиновић, С., Цветковић, В., & Милашиновић, С. (2017). Управљање ризицима у кризним ситуацијама изазваним клизиштима. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.

 • Цветковић, В. (2013). Интервентно-спасилачке службе у ванредним ситуацијама. Београд, Задужбина Андрејевић.

 • Јаковљевић, В., Цветковић, В., & Гачић, Ј. (2015). Природне катастрофе и образовање. Београд: Факултет безбедности, Универзитет у Београду.

 • Цветковић, В., Гачић, Ј. (2016). Евакуација у природним катастрофама. Београд: Задужбина Андрејевић, 2016.

 • Иванов, А., Цветковић, В. (2017). Природни катастрофи – геопросторна и временска дистрибуција. Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола, Факултет за безбедност, Скопје.

 • Бошковић, Д., Цветковић, В. (2017). Процена ризика у спречавању извршења кривичних дела експлозивним материјама. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.