Др Кристина Радојевић

Др Кристина Радојевић (Бијело Поље, Црна Гора, 1977)
доцент на Пројектовању и планирању у менаџменту
kristina_radojevic@fb.bg.ac.rs

Школовање

Основну школу и гимназију (1995) завршила је у Бијелом Пољу, Црна Гора, а Факултет организационих наука у Београду, смер за менаџмент, 2001. године. На Факултету безбедности 2008. године одбранила магистарску тезу на тему „Модел безбедносног менаџмента у саобраћајним системима – студија случаја ЈП „Железнице Србије“, а 2013. на истом факултету докторилала са темом „Модел за процену ефикасности и ефективности система безбедносног менаџмента“

Запослење

Радила је као комунални инспектор-приправник у Општини Бијело Поље и административни асистент у „Тhe Urban Institute-Montenegro“ , регионална канцеларија у Бијелом Пољу (2002. – 2004.). Од 2004. ради на Факултету безбедности као асистент-приправник, а од 2009. као асистент на предмету Безбедносни менаџмент (ужа научна област Менаџмент у одбрани, заштити и безбедности). Од 2016. запослена као доцент на Факултету безбедности на предмету Планирање и пројектовање у менаџменту.

Научни и истраживачки пројекти

„Безбедносне и стратегијске концепције одбране кроз друштвене промене“ – подпројекат 1 у оквиру пројекта  III47029 „Рентабилни извор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку“ Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије за период 2010-2018.

Област интересовања и важнији радови

Нарочито се занима проблематиком управљања безбедношћу и управљањем пројектима.

  • Кристина Радојевић: Могућности за процену ефективности и ефикасности система безбедносног менаџмента, у: ГОДИШЊАК Факултета безбедности, Факултет безбедности Универзитета у Београду, Београд, 2010, ISSN 1821-150X, стр. 267-280, УДК: 005.934
  • Kristina Radojević, Zoran Dragišić, Vanja Rokvić: Performance measurement procedure for corporate security management, Management of Corporate Security – New Approaches and Future Challenges, priređivač: Denis Čaleta i Miran Vršec, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, Slovenia, 2013., str. 229-249. ISBN: 978-961-92860-7-4
  • Кристина Радојевић: Безбедносна култура у менаџменту безбедности – истраживање ставова у Републици Србији, у: ГОДИШЊАК Факултета безбедности, Факултет безбедности Универзитета у Београду, Београд, 2014, ISSN 1821-150X, стр. 197-212
  • Kristina Radojević, Zoran Dragišić: A Model of Security Managеment System for Transportation Systems, Priređivači Zoran Keković, Denis Čaleta, Zoran Jeftić, Želimir Kešetović, Fakultet bezbednosti, Beograd 2014. str. 379-371, ISBN 978-86-84069-84-1
  • Зоран Драгишић, Кристина Радојевић: Безбедносни менаџмент, Универзитет у Београду Факултет безбедности, 2014. ISBN 978-86-84069-86-5 – Уџбеник
  • Кристина Радојевић, Александра Љуштина: Security culture’s role in SCADA network
    protection, Современа Македонска Одбрана, Скопље, Година 15, бр. 29, децембар 2015, стр. 95-104. ISSN 1409-8199