Испитна питања – основне академске студије

КРИМИНОЛОГИЈА

Обавештавају се студенти који треба да полажу испит из Криминологије да ће се почев од јунског испитног рока 2019. испит реализовати на следећи начин:

 • Сви студенти прво морају да положе писмени део испита, постоје два различита теста, један укључује материју првог и трећег испитног питања за студенте који су положили колоквијум. Студенти који немају положен колоквијум добијају тест који садржи целокупну материју. Време за израду првог теста је 30 минута, а другог 45 минута.
 • Положен писмени део испита значи оцену 6
 • За већу оцену исти дан се полаже усмени део испита где се извлаче питања, два или три у зависности од тога да ли студент има положен колоквијум.

МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО

 • Испитна питања и начин полагања испита
 • Испит  из предмета Међународно јавно право полаже се искључиво писмено у термину који је предвиђен за полагање у оквиру званичног испитног рока. Начин полагања испита писменим путем је следећи:

  • Сви студенти ће радити тест при чему ће питања бити у складу с градивом које студенти нису положили односно разликоваће се тестови за студенте са једним, два или са сва три неположена дела. Положен тест је оцена 6.
  • Студенти који положе тест имају могућност да одговарају за вишу оцену такође у писменој форми која ће подразумевати писање есејског питања.

  Цео испит се обавља у једном дану.  Сви раније положени колоквијуми важе.

  Комисија за реализацију испита из наставног предмета Међународно јавно право

  МОНИТОРИНГ У ЗАШТИТИ

  Услед тренутне ситуације колоквијум из области мониторинг ваздуха неће бити одржан. Уместо тога, на испиту ће се полагати целокупно градиво (мониторинг ваздуха и мониторинг воде). Термин испита у јунском испитном року биће објављен накнадно.

  Сви студенти који су положили први део испита из мониторинга ваздуха (од априла 2019. до марта 2020) на испиту ће полагати само део везан за мониторинг ваздуха.

  Уколико постоји потреба за консултацијама, оне се могу одржати путем маил-а постављањем конкретног питања које се односи на градиво.