КРИМИНОЛОГИЈА

Обавештавају се студенти који треба да полажу испит из Криминологије да ће се почев од јунског испитног рока 2019. испит реализовати на следећи начин:

  • Сви студенти прво морају да положе писмени део испита, постоје два различита теста, један укључује материју првог и трећег испитног питања за студенте који су положили колоквијум. Студенти који немају положен колоквијум добијају тест који садржи целокупну материју. Време за израду првог теста је 30 минута, а другог 45 минута.
  • Положен писмени део испита значи оцену 6
  • За већу оцену исти дан се полаже усмени део испита где се извлаче питања, два или три у зависности од тога да ли студент има положен колоквијум.