Међународна вежба „Србија 2019“

Међународна вежба у области управљања последица ванредних ситуација у Републици Србији под називом „Србија 2019“ одржана је у периоду од 25.06. до 27.06. 2019. године на територији градова Ниша и Прокупља. Успешно спроведену тактичко-показну вежбу организовали су Министарство унутрашњих послова Републике Србије у сарадњи са Министарством за цивилну заштиту, ванредне ситуације и уклањање последица елементарних непогода – МЧС Руске Федерације.

Активно партнерство и сарадња Републике Србије и Руске Федерације у области смањења последица елементарних непогода и других несрећа потвређено је сталним усавршавањем постојећих и развојем нових институционалних капацитета неопходних за хитно и првовремено реаговање.

У међународној вежби „Србија 2019“ учествовало је више од 500 људи из седам држава: Србија, Русија, Мађарска, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Турска, Куба као и представници Јерменско-руског хуманитарног центра.

Факултет безбедности током одржавања вежбе представљала је др Јасмина Гачић, ванредни професор и председник комисије за деловање у несрећама Црвеног крста Србије.