Трећи округли сто „Безбедносна култура у систему образовања Републике Србије“

На Факултету безбедности у понедељак, 24. јуна 2019. године одржан је трећи округли сто „Безбедносна култура у систему образовања Републике Србије“ на коме су учествовали представници Министарства одбране, Групе за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације МПНТР, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Канцеларије за управљање јавним улагањима, Црвеног крста Србије, Београдског центра за безбедносну политику и Факултета безбедности Универзитета у Београду.

На самом почетку, учеснике округлог стола поздравили су проф. др  Владимир Цветковић, декан Факултета безбедности, проф. др Виктор Недовић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Диана Глигоријевић, извршна директорка маркетинга и продаје, TeleGroup.

Проф. др Владимир Цветковић, истакао је да је циљ овог, као и претходних округлих столова, сакупљање искустава и знања различитих актера који се баве безбедносном културом и изналажење примереног решења како би садржаји безбедносне културе допрли до оних који чине будућност сваког друштва, а то су млади људи. Стога ће се, рекао је проф. др Цветковић, након завршетка округлог стола формирати радне групе који ће радити у три правца: формирања новог изборног предмета у средњим школама; имплементацијe нових садржаја у већ постојеће планове и програме; и креирањa ваннаставних активности, попут дигиталних платформи, апликација и осталих савремених средстава.

Државни секретар МПНТР, проф. др Виктор Недовић, на отварању окрулог стола рекао је да је безбедносна култура актуелна тема, не само у Републици Србији већ и шире, и да улогу Факултета безбедности као медијаторa јавног дијалога о овој теми сматра изузетно важном и битном. Организација оваквих округлих столова, истако је државни секретар, је од великог значаја како би се стекла сва потребна аргументација која би поспешила потребу за увођењем посебних наставних садржаја и практичне обуке, и да је МПНТР спремно да саслуша и разуме аргументе и да са Факултетом безбедности и другим актерима договори наредне кораке.

Извршна директорка маркетинга и продаје компаније TeleGroup, Диана Глигоријевић, обраћајући се учесницима округлог стола, истакла је свест о потреби већег учешћа девојака и жена у образовању, нарочито у области сајбер простора. Госпођа Глигоријевић је најавила и конференцију на тему положаја девојака и жена у сајбер простору кроз образовање и будуће занимање, која ће се одржати 19.09.2019. године у Скупштини града Београда.

Потом су учесници округлог стола представили различите аспекте безбедносне културе младих, истраживања из области националне безбедносне културе, резултате увођења садржаја одбране и безбедности у средње школе, као и системска решења заштите младих од насиља у школама. Представљени су и акредитовани програми едукације о смањењу ризика и ублажавања последица од катастрофа, као и рад Завода за унапређивање образовања и васпитања у процесу акредитације и имплементације програма и садржаја безбедносне културе.

На крају рада округлог стола закључено да је неопходна сарадња свих институција која се баве безбедносном културом и да се до септембра 2019. године припреме радни материјали у циљу имплемнтације садржаја безбедносносне културе у образовни систем Републике Србије.