Пројекат РЕЦИПЕ – међународна радионица

У уторак, 13. октобра 2015. године, у просторијама Института за међународну политику и економију одржана је радионица у оквиру пројекта РЕЦИПЕ (Отпорност заштите критичне инфраструктуре у Европи), суфинансираног средствима Европске комисије, у организацији Факултета безбедности.

Радионици је присуствовало тридесет учесника представника релевантних институција и приватног сектора из Србије, Хрватске, Шведске, Финске, Италије, Холандије, Републике Српске и Црне Горе. Међу присутнима били су и Марко Благојевић директор Канцеларије за обнову и опоравак поплављених подручја, као и Горан Матић директор Канцеларије савета за националну безбедност.

Тема радионице био је документ „Национално становиште Републике Србије о заштити критичне инфраструктуре“ који је резултат панел дискусија и других активности организованих током пројекта. „Национално становиште Републике Србије“ третира области законског регулисања области критичне инфраструктуре, дефиниције појма и идентификација сектора и објеката критичне инфраструктуре, затим јавно-приватна партнерства и заштиту осетљивих података у систему заштите критичне инфраструктуре и, коначно, предуслове за успостављање Националног центра за критичну инфраструктуру.

Након уводног обраћања директора Марка Благојевића, радионицу су отворили проф. др Зоран Кековић и проф. др Желимир Кешетовић, а уводну презентацију одржао је др Роберт Микац, координатор пројекта. Након представљања српског документа, учесници из земаља Европске уније изложили су искуства својих земаља у успостављању система заштите критичне инфраструктуре, а затим је уследила дискусија о могућим модалитетима применљивим у Србији.

Закључци радионице биће основа за документ под називом „Смернице за успостављање система заштите критичне инфраструктуре у Републици Србији“ и студије изводљивости коју спроводи Институт за корпоративну безбедност из Љубљане. Такође, резултати пројекта биће коришћени у изради законских и стратешких докумената из ове области.

Конзорцијум пројекта РЕЦИПЕ чине институције из Краљевине Шведске (Шведска агенција за цивилну заштиту), Републике Хрватске (Државна управа за заштиту и спасавање – координатор пројекта и Велеучилиште Велика Горица) и Републике Србије (Факултет безбедности). Сврха пројекта јесте размена информација и добре праксе између европских земаља које се налазе на различитим ступњевима развоја система заштите критичне инфраструктуре.