Предавање „Од ризика до резилијентности – промена парадигме“

На Факултету безбедности је 22. јуна 2015. године гостовао проф. др Слободан Симоновић са Универзитета Западни Онтарио (Университy оф Wестерн Онтарио) из Канаде и том приликом одржао предавање на тему „Од ризика до резилијентности – промена парадигме“. Резилијентност (енг. ресилиенце) је појам који је из области техничких наука последњих неколико година доспео у средиште студија и истраживања у области безбедности. За разлику од процене ризика која представља приступ заснован на претњама, резилијентност је више окренута самим штићеним вредностима. Постоје бројне дефиниције резилијентности, но она би се могла објаснити као способност система да умањи јачину и/или дужину трајања реметилачких догађаја. Резилијентност је блиска и другим концептима као што су отпорност (ресистанце), рањивост и континуитет пословања.

Професор Симоновић представио је резултате истраживања на пројекту који је у току, а који се бави квантификацијом резилијентности као новог фокуса истраживања катастрофалних догађаја. Приступ који је професор Симоновић представио заснива се на примени алата системске анализе на временским и просторним променама које се у системима одигравају током катастрофалних догађаја. Квантификација, у том смислу, служи и за одабир најбољих мера за повећање резилијентности датог система. За тај процес је од кључне важности разумевање локалних услова и локалног контекста, што је гост илустровао на примеру прошлогодишњих поплава у Републици Србији.

Професор Симоновић је међународно признати стручњак са вишедеценијским искуством у моделовању последица климатских промена и проучавању рањивости инфраструктурних објеката на катастрофалне ризике. Докторирао је на Калифорнијском универзитету у области инжењерства система за водоснабдевање, а радио је као истраживач и наставник на више универзитета у Сједињеним Државама и Канади. Тренутно ради као професор на Универзитету Западног Онтарија, где је такође директор студија инжењерства при Институту за процену губитака од катастрофа.