Посета министра Вербића Факултету безбедности

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије др Срђан Вербић посетио је 23. новембра 2015. године Факултет безбедности. На састанку са проширеним деканским колегијумом, предсетником Савета Факултета и руководиоцима центара и Института који функционишу у оквиру Факултета, министар је упознат са историјатом и развојем факултета, актуелним проблемима и плановима будућег развоја Факултета.

У том контексту централна тема састанка била је разматрање могућности финансирања изградње нове зграде Факултета безбедности на Новом Београду. Министар је детаљно упознат са проблемом недостатка простора и непостојања неопходно потребних услова за адекватну реализацију наставног процеса и осталих функција Факултета. Такође, представљени су му планови и пројектна документација за изградњу нове зграде као и сви кораци који су до сада урађени у циљу реализације овог пројекта. Указано је на његов значај у контексту све сложеније безбедносне ситуације у свету и региону с једне стране, и великог интересовања студената за упис и студирање на ФБ, с друге стране.

Министар је показао разумевање за потребе и планове развоја Факултета и реализацију пројекта изградње нове зграде, уз констатацију да је овај проблем потребно ситуирати и решавати у оквиру укупне стратегије развоја Србије и, у оквиру ње, високог образовања, уз успостављање што прецизнијих и објективних критеријума.