Сарадња са Академијом цивилне заштите МЧС Русије

Факултет безбедности Универзитета у Београду и Федерална државна буџетска војно-образовна установа високог образовања – Академија цивилне заштите Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације, закључили су у Београду 16. априла 2018. године, Споразум о заједничким образовним и научним активностиме, који је настао као као резултат заједничких циљева утврђених на радном састанку одржаном у фебруару ове године на Факултету безбедности.

Свечаном потписивању Споразума присуствовали су: Пуковник Виталиј Симонов, начелник Института за развој МЧС, господин Сергеј Горбунов начелник Одсека за међународну сарадњу, затим господин Бојан Гламочлија кодиректор Српско-руског хуманитарног центра у Нишу, Ана Поповић, координатор за међународну сарадњу и медије СРХЦ, као и проф. др Ивица Радовић, декан Факултета безбедности, проф. др Мирослав Младеновић, председник Савета Факултета, продекани – проф. др Владимир Цветковић и проф. др Зоран Драгишић, шефови катедри Цивилне заштите и заштите животне средине и Одбране, проф. др Владимир Јаковљевић и проф. др Зоран Јефтић, секретар Факултета Невена Настић.

Циљ Споразума представља обједињавање капацитета наставних и научних радника, као и водећих стручњака из области цивилне заштите, ванредних ситуација и уклањања последица елементарних непогода ради стварања ефикасног система припреме вискоквалификованих кадрова, као и подизање нивоа научно – истраживачког и педагошког рада на Академији и Факултету.

Исцрпном презентацијом која је претходила закључењу Споразума, пуковник Виталиј Симонов, представио је три основна облика сарадње: образовне, научно-истраживачке као и заједничког учешћа студената обе институције на спортским и културним манифестацијама. Ова сарадња омогућиће размену радног искуства, пружање узајамне помоћи у припремању и стручном усавршавању стручњака из области цивилне заштите, превенција и уклањања ванредних ситуација, заштите територије и становнишва, заједничког учешћа у научно-практичним конференцијама, семинарима, размени образовно-научног кадра и студената, научно-техничких информација, публикација, развоја заједничких основних и мастер академских студија и програма стручног усавршавања, као и развоја спортских и културних веза.