Потписан Споразум са Стрељачким савезом Србије

Факултет безбедности Универзитета у Београду и Стрељачки савез Србије закључили су, 18.12.2017. године Споразум о научној, образовној и техничкој сарадњи чији је основни циљ повезивање науке и праксе у областима безбедносне културе ношења, држања и коришћења оружја, спровођење активности обуке руковања ватреним оружјем и примене научних достигнућа и сазнања у спорту, кроз заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте.

Овим Споразумом студентима Факултета безбедности се под најповољнијим условима омогућава читав низ активности везаних за обуку руковања ватреним оружјем и добијање релевантних признатих сертификата. Факултет ће у складу са иницијативом Студентског парламента Универзитета у Београду о вредновању ваннаставних активности студената, ову обуку и сертификате бодовати и исказивати у додатку дипломе.

Споразум су потписали декан Факултета безбедности, проф. др Ивица Радовић и генерални секретар Стрељачког савеза Србије, магистар правних наука Ненад Петковић. Присутвовали су секретар Факултета Невена Настић Драгутиновић, проф. др Горан Мандић, председник Стрељачког савеза Србије, доц. др Ненад Путник, потпредседник Стрељачког савеза Србије, доц. др Младен Милошевић, студент продекан Димитрије Алексић, представник Студентског парламента за спорт, Давид Павловић и студент Факултета безбедности који се успешно професионално бави стрељаштвом, Владимир Павловић.

Факултет и Стрељачки савез Србије већ конкретизују овај Споразум и припремају план непосредне реализације организоване обуке студената Факултета безбедности и обезбеђују додатне термине и нивое обуке у зависности од интересовања студената Факултета, о чему ће бити благовремено упознати.

Очекује се да и студенти Факултета, у оквиру овог Споразума преко својих представника, студента продекана и председника Студентског парламента, иницирају и друге активности из ове области за коју су заинтересовани.