Pravila studiranja na OAS

Studijskim programom Fakulteta bezbednosti se propisuju predmeti koji su obavezni za određenu godinu studiranja.

Student je obavezan da pohađa nastavu i izvrši predispitne obaveze utvrđene Planom izvođenja nastave i Studijskim programom Fakulteta.

Overom jesenjeg semestra, student stiče pravo da pohađa nastavu u prolećnom semestru.
Raspored upisa semestra objavljuje se na oglasnoj tabli Fakulteta i Internet stranici Fakulteta.

Polaganjem ispita student stiče određeni broj ESPB bodova u skladu sa Studijskim programom.

Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine upisuje isti predmet.

Student koji ne položi izborni predmet, može ponovo upisati isti ili se opredeliti za drugi izborni predmet.

Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše tri puta u toku jedne školske godine.

Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan odobren, odnosno akreditovan studijski program na istom nivou studija.

Student koji se finansira iz budžeta i koji je u toku školske godine, u okviru upisanog studijskog programa, po položenim ispitima stekao 60 ESPB bodova, ima pravo da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta.

Student koji se finansira iz budžeta i koji je u toku školske godine ostvari manje od 60 ESPB bodova, može nastaviti studije u statusu studenta koji sam finansira studije.

Student koji se sam finansira i koji u toku školske godine ostvari 60 ESPB bodova iz tekuće godine studijskog programa, može da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta.

Student koji se samofinansira opredeljuje se, u skladu sa studijskom programom, za onoliko predmeta koliko je potrebno da se ostvari najmanje 37 ESPB bodova.

Student koji nije ostvario 37 ESPB bodova ponovo upisuje istu godinu studijskog programa.

Osnovne studije se završavaju polaganjem svih predviđenih ispita i ispunjavanjem ostalih studijskih obaveza i izradom završnog rada u skladu sa Statutom fakulteta i studijskim programom.

Studentu se, na njegov zahtev, odobrava mirovanja prava i obaveza u slučaju: teže bolesti, upućivanja na stručnu praksu u trajanju od najmanje 6 meseci, odsluženja i dosluženja vojnog roka, nege vlastitog deteta do godinu dana života, održavanju trudnoće i priprema  za Olimpijske igre, svetsko ili evropsko prvenstvo – ukoliko student ima status vrhunskog sportiste.