Светски конгрес из криминологије – Индија

У организацији Међународног удружења за криминологију (International Society of Criminology) и Јиндал Института бихевиористичких наука ( О. P. Jindal Institute of Behavioural Sciences) у Индији (Делхи) је од 15. до 19. децембра 2016. године одржан 18. Светски конгрес из криминологије на којем је асистент Факултета Безбедности Александра Илић презентовала свој рад на тему: „Media Image of the Risk of Crime“.