Cost Action TU1203 Working Group Meeting

У организацији Архитектонског факултета и Факултета безбедности, Универзитета у Београду, од 8. до 10. јуна, одржан је на Архитектонском факултету, програм поводом Cost Action TU1203 Working Group Meeting. Програм је поред обавезног радног дела за чланове Cost Action TU1203, Crime Prevention through Urban Design and Planning (др Светлана Станаревић, доцент, ФБ и др Александра Ђукић, ванредни професор, АФ), имао и део који је укључивао ширу јавност, односно предавања и презентовањe радова из наведених области, превенције криминала кроз урбани дизајн и планирање. На отварању скупа, испред Факултета безбедности Универзитета у Београду, професор др Желимир Кешетовић, продекан за научноистраживачки рад, обратио се присутнима у име декана Факултета безбедности, назначио значај ове теме и указао на могућности које се отварају за будућу сарадњу између два факултета, али и шире. Александра Илић, асистент са Факултета безбедности, одржала је предавање на тему „Urban Security – Prevention of Offenses in School Zones“.

О догађају у Београду, може се прочитати и на званичном сајту Cost Action TU1203 http://costtu1203.eu/cost-action-tu1203-working-group-meeting-and-workshop-belgrade-serbia/