Извештај са стручног скупа из Привредне коморе Београда

Стручни скуп „Ванредне ситуације, процена угрожености и планови заштите и спасавањапривредних субјеката града Београда“

Привредна комора Београда, Српска асоцијација менаџера корпоративне безбедности и Центар за анализу ризика и управљање кризама, уз партнерство Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације и Факултета безбедности, одржали су стручни скуп на тему: „Ванредне ситуације, процена угрожености и планови заштите и спасавања привредних субјеката града Београда“ у Привредној комори Београда, у уторак, 27. новембра 2012. године

Стручни скуп је имао за циљ упознавање привредних субјеката и других правних лица града Београда са законским обавезама израде процене угрожености и процене ризика од елементарних непогода и других несрећа и изради планова заштите и спасавања.

Уводну реч имао је проф. др Зоран Кековић, који је поздравио скуп у име Факултета безбедности и истакао чињеницу да је и сам Факултет безбедности увидео значај овог питања у циљу подизања капацитета привреде за превенцију и одговор на ванредне ситуације, као и значај успостављања дијалога између науке и праксе приликом израде стратешког и законског оквира у сфери управљања ванредним ситуацијама. Такође, истакао је и то да Факултет безбедности школује менаџерски кадар на разним пословима у оквиру система заштите и спасавања у привредним и друштвеним субјектима. Посебно је нагласио велику улога коју ће Факултет имати у будућој едукацији и припреми кадрова за израду процена угрожености и планова заштите и спасавања. Већ сада на Факултету безбедности, на постдипломским студијама постоји модул: Управљање ризицима у ванредним ситуацијама. Проф. др Кековић је након тога одржао и предавање на тему: „Процена ризика у ванредним ситуацијама-међународни и национални стандарди“. Такође, на стручном скупу представљено је и „Упутство о методологији израде Процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама“, презентацију је одржао господин Стево Тубић, из Сектора за ванредне ситуације- управа за управљање ризиком. Он је говорио и о обавезама привредних субјеката у изради процене угрожености и планова заштите и спасавања. „Методологију за израду процене угрожености- ризика од елементарних непогода и других несрећа“ представио је сци Ненад Комазец из Центра за анализу ризика и управљање кризама. Свој допринос овом скупу дали су и представници „Алфатеца д.о.о.“ из Ниша који су одржали презентацију на тему: „Развој система за подршку о одлучивања при процени ризика од елементарних непогода и других несрећа“. Стручном скупу су присуствовали представници великих привредних система, јавних предузећа као што су ЈП ПТТ Србија, Телеком Србија, НИС, Народна банка Србије, Железнице Србије, ЈП ЕПС затим бројне агенције, представници Факултета безбедности као и представници Криминалистичко-полицијске академије. На крају скуп је завршен дискусијом присутних учесника. Највећи уочени проблем свих присутних који су учествовали у дискусији био је како натерати руководиоце да схвате значај њиховог сектора и ове проблематике, како подићи њихову свест о свим овим проблемима. Такође, на крају учесници су истакли и то да  би било јако лепо и корисно што чешће организовати овакве скупове.