Jean-Picetet међународно такмичење

Тим Факултета базбедности квалификовао се за учешће на међународном Јеан-Пицетет такмичењу из области Међународног хуманитарног права.

Студенти четврте године Маша Ковачевић, Бојан Ристић и Стефан Лабудовић, након успешно положених тестова квалификовали су се на престижно међународно Јеан-Пицтет такмицчње из области

Међународног хуманитарног права. Ове године такмичење ће се организовати у Канади у периоду од 20. до 27. марта, где ће тим Факултета безбедности учествовати са 47 екипа из целог света.