Центар за примењену безбедност на Сајму књига

На 62. Међународном београдском сајму књига, 25. октобра 2017. године, одржана је промоција новог издања Факултета безбедности и Центра за примењену безбедност, „Каталога база података за истраживања у области безбедности“. На промоцији су говорили управник Центра за примењену безбедност проф. др Слађана Ђурић, продекан за наставу Факултета безбедности, проф. др Божидар Бановић, као и истраживачи Центра за примењену безбедност, Иван Димитријевић и Ана Параушић, аутори публикације. Промоција је одржана у организацији Центра за промоцију науке, а модератор догађаја био је Иван Умељић.

Истакавши драматичан пораст форми и обима примене информационих и комуникационих технологија са једне, и усложњавање безбедносних појава са друге стране, професорка Слађана Ђурић, уредник Каталога база података, нагласила је многобројне предности коришћења секундарних извора података и изразила очекивања да ће ова публикација покренути дискусију о развијању ефикасније истраживачке праксе у подручју безбедности. Професор Божидар Бановић оценио је да Каталог база података није намењен само студентима Факултета безбедности већ и свима који се баве истраживањем појава безбедности.

Иван Димитријевић је напоменуо како је почетни циљ израде Каталога био да се креира обухватан и детаљан приказ постојећих база које садрже податке релевантне за проучавање безбедности. Аутори очекују да ће ова публикација, не само академским истраживачима већ и практичарима безбедности, као и планерима јавних политика и доносиоцима одлука, бити добар водич за адекватан избор, начин приступања и коришћења најрелевантнијих светских база. На крају је Ана Параушић представила структуру Каталога база података који је доступан на посебној интернет страници Факултета.

Након завршетка промоције присутне је поздравио и декан Факултета безбедности, проф. др Ивица Радовић, истакавши значај Каталога база података за академску и стручну јавност, али и задовољство што је ова публикација представљена на Сајму књига.

Публикација је објављена у електронској форми и у целости је доступна на сајту Факултета безбедности.