АКРЕДИТОВАН ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање на седници одржаној 25. априла 2009. године, акредитовала је установу, основне, специјалистичке, мастер и докторске студијске програме који се изводе на Факултету безбедности.Детаљније информације мозете наћи на линку: