Др Зоран Јефтић

(Београд, 1959.)
ванредни професор на Катедри студија одбране
jefticz@ymail.com

Школовање

Дипломирао на Универзитету у Београду – Факултет ОНО И ДСЗ 1982. године. Магистар наука – Универзитета у Београду – Факултет ОНО И ДСЗ 1989.год. тема магистарског рада: „Могући губици становништва у рату“. Доктор наука безбедности, одбране и заштите – Универзитета у Београду – Факултет безбедности 2006. год. тема докторског рада:  “Безбедносни аспекти укључења Србије и Црне Горе у евроатлантске интеграције“.

Запослење 

2012 –  Универзитет у Београду – Факултет безбедности, Катедра одбране. Изабран у звање доцента 2006. год. на истом Факултету (мировање радног односа у периоду од 2007-2012, због обављања јавне функције ), а у ванредног професора изабран 2016. год.

Научни и истраживачки пројекти

 • Учешће у пројекту Министарства просвете и технолошког развоја: „Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стрaтешке орјентације Србије у 21. Веку„ (2010-2018)
 • Учешће у пројекту Министарства одбране „Испитивање утицаја аклиматизације на психофизичке адаптацију војника у екстремним температурним условима у зависности од генетског полиморфизма у АПОЕ И БДНФ“ (2011-2012).
 • Учешће на пројекту Европске Уније Horizon 2020 DAREnet, “Danube river region resilience exchange network“ (2017 – 2022)
 • Учешће на пројекту Европске Уније Erasmus + IMPRESS „Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety & Security (2017-2020)

Професионални ангажмани

 • 2007  – 2012  државни секретар Министарства одбране Републике Србије.
 • 2007 начелник Одељења за цивилно војну сарадњу Генералштаба Војске Србије.
 • 2005 – 2006 помоћник министра одбране за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије.
 • 2003 – 2005 начелник Одељења за сарадњу са НАТО (Министарство одбране СЦГ, Сектор за политику одбране – Управа за међународну војну сарадњу).
 • 2000 – 2003 водећи истраживач (Министарство одбране СЦГ, Управа за међународну војну сарадњу – Сектор за политику одбране).
 • 1993 – 1999 начелник Одељења цивилне заштите и службе осматрања и обавештавања (Министарство одбране СРЈ и начелник Републичког штаба цивилне заштите – 1999. год.).
 • 1986 – 1992 истраживач (Центар за стратегијска истраживања и студије – Институт за стратегијска истраживања и студије Генералштабу ЈНА).
 • 1983 – 1985 асистент и предавач (Универзитет у Београду).
 • 2007  – 2012  државни секретар Министарства одбране Републике Србије.
 • 2007 начелник Одељења за цивилно војну сарадњу Генералштаба Војске Србије.
 • 2005 – 2006 помоћник министра одбране за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије.
 • 2003 – 2005 начелник Одељења за сарадњу са НАТО (Министарство одбране СЦГ, Сектор за политику одбране – Управа за међународну војну сарадњу).
 • 2000 – 2003 водећи истраживач (Министарство одбране СЦГ, Управа за међународну војну сарадњу – Сектор за политику одбране).
 • 1993 – 1999 начелник Одељења цивилне заштите и службе осматрања и обавештавања (Министарство одбране СРЈ и начелник Републичког штаба цивилне заштите – 1999. год.).
 • 1986 – 1992 истраживач (Центар за стратегијска истраживања и студије – Институт за стратегијска истраживања и студије Генералштабу ЈНА).
 • 1983 – 1985 асистент и предавач (Универзитет у Београду).

Додатно радно ангажовање:

 • Предавач по позиву у: Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center (RACVIAC), Загреб; Специјалистичке студије безбедности, Факултет политичких наука Универзитета у Београду Дипломатска академија, Министарство спољних послова Србије; Високе студије безбедности Универзит одбране.
 • Учесник и организатор већег броја научних и стручних скупова у земљи и иностранству

Област интересовања и важнији радови

У стручном и истраживачком раду бавио се темама из области Цивилно-војних односа; Цивилно-војне сарадње; Одбрамбеног менаџмента; Цивилног планирања ванредних ситуација; Реформе система одбране; Евроатлантских интеграција.

 • Јефтић, З. Лаловић, М. (2011). Цивилно-војна сарадња стварност и потреба. Београд: Медија центар одбрана, ISBN 978-86-335-0310. Моногафија
 • ЕФТИЧ З., ВУЧКОВИЧ М., МЛАДЕНОВИЧ М., ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМА ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ. (2011). (Информационный гуманитарный портал „Знание. Понимание. Умение“. 1-11. / №2 2011, Москва УДК 327; 323.1, ISSN 2218-9238egration Tendencies and the Problem of European Identity), Главная
 • Јефтић, З. Младеновић, М. и Роквић, В. (2014). Основе цивилно-војних односа. Београд:  Универзитет у Београду- Факултет безбедности, ISBN 978-86084069-88-9. Монографија
 • Jeftić, Z. Ristanović, E. (2014). Medical care of mass sport event as a model of successful Civil-Military Cooperation. Sovremena Makedonska odbrana – Interantional Scientific Journal of Defence, Security and Peace, Ministartsvo odbrane Republike Makedonije, 14 ( 27 ), 87-99.  ISSN:1409-8199
 • Jeftić, Z. Rokvić, V. Ristanović, Е. (2015). The role of the Serbian Armed Forces in humanitarian health action and fight against biological threats. The Review of Internatioal Afairs, 2015-1, 74-85,  ISSN 0486-
 • Jeftić, Z. Rokvić, V. Stanarević, S. (2016). Didactics of Military Ethics-From theory to practis, Attitudes of Military Academy Cadets on Code of Honour of the Serbian Army, Brill Publishers ISBN 9789004312128, e-ISBN 9789004312135, Book, Language: English, French, German, DOI: 10.1163/9789004312135.
 • Jeftić, Z. Mandić, G. (2017). Use of Armed Forces in Emergency Situation, 3rd International Conference on Human Security,  University of Belgrade – Faculty of Security Studies -Human Research Center Belgrade,  ISBN 978-86-80144-09-2   245-247,  
 • Jeftić, Z., Đorđević I, (2018). „The Significance of Huntington s Strategic Thought in the Development of Civil-Military Relationst”. Asymmetry and strategy thematic collection of articles. Ministry of Defence of the Republic of Serbia University of Defence Strategic Research Institute & National Defence School.