Др Зоран Кековић

Zoran Kekovic

  Зоран Кековић (Подгорица, Црна Гора, 1965)
редовнии професор
zkekovic@fb.bg.ac.rs

Школовање

Основну школу је завршио у Даниловграду, ЦГ, 1979. године, а гимназију у Подгорици 1983. Факултет цивилне одбране завршио је 1988.

На истом факултету је 1992. одбранио магистарски рад „Еколошка безбедност у сфери наменске производње“.

Звање доктора наука одбране, заштите и безбедности стекао је 1997. на Факултету цивилне одбране одбранивши дисертацију „Функције државе у заштити животне средине са посебним освртом на њену превентивну улогу“.

Запослење

Од 1991. године ради као асистент на Факултету безбедности, где 1997. mпостаје доцент на предмету Систем безбедности и заштите, а од 1999. на Уводу у теорију безбедности. Од 2004. је ванредни професор на предметима Системи безбедности и Корпоративна безбедност, а од 2005. и руководилац постдипломских специјалистичких студија из кризног менаџмента.

Од 1998. до 2004. радио је и као наставник на Вишој школи унутрашњих послова у Земуну на предмету Надлежност и методе полиције у Истраживачко-развојној јединици ове школе.

Научни и истраживачки пројекти

Професионални ангажмани

Област интересовања и важнији радови

  • З. Кековић: Лимитирајући фактори војне силе у постсовјетској епохи, Наука – безбедност – полиција, Полицијска академија, Београд, 1998.

  • З. Кековић: Држава, безбедност и животна средина, Монографија, Задужбина Андрејевић, Београд, 1999.

  • З. Кековић, А. Савић, М. Бошковић, Ж. Кешетовић, М. Талијан: Деловање МУП-а у условима ратног стања са аспекта безбедности СРЈ, Међународни симпозијум: НАТО агресија на СРЈ, Нови Сад, 1999.

  • З. Кековић, М. Талијан: Унутрашњи послови и превентивна евакуација, Зборник радова Факултета одбране и заштите, Београд, 1999.

  • З. Кековић, Д. Вујић, Стање и перспективе друштвено-штетних појава у студентској средини, Безбедност, бр. 5, Београд, 2002.

  • З. Кековић, Ж. Кешетовић: Кризни менаџмент И – Превенција кризе, хрестоматија, Факултет безбедности, 2006.

  • З. Кековић, В. Николић: Процес интегралног управљања ризицима у организацијама, Безбедност 3, Београд, 2006.