Др Слађана Ђурић

Sladjana Djuric

Слађана Ђурић (Приштина, 1964)
редовни професор на Методологији научног истраживања
djuricsladja@gmail.com

Школовање

Основну и средњу школу завршила је у Приштини, где је 1982/83. уписала, а n1984/85. завршила студије филозофије–социологије на тамошњем Филозофском факултету. Магистарски рад „Нека схватања социјалне структуре југословенског друштва“ одбранила је на Правном факултету у Београду 1991. године (мр социолошких наука), а докторску дисертацију „Крвна освета на Косову и Метохији“ на Филозофском факултету у Београду 1997. (др социолошких наука).

Запослење

Од 1987. до 2001. радила је на Филозофском факултету у Приштини. Од 2001. год. запослени доцент предаје Методологију научног истраживања на Факултету безбедности. И

Научни и истраживачки пројекти

  • Модел мера за побољшање стања хумане безбедности на територији општине Палилула, Центар за истраживање хумане безбедности ФЦО-а, Београд, 2003;

  • Индикатори људске безбедности у Србији, Центар за истраживање хумане безбедности ФЦО-а, Београд, 2004;

  • Социолошка енциклопедија, Институт за социологију Филозофског факултета у Београду, 2004-2005. (аутор одредница из области антропологије и методологије)

  • Стратегије за идентификовање, превенцију и сузбијање безбедносних ризика у школама, Фонд за отворено друштво, 2006-2007;

  • Модел мера за побољшање стања хумане безбедности на територији општине Инђија, Факултет безбедности и Општина Инђија, 2007.

Професионални ангажмани

Током дужег низа година руководи пројектима истраживања социолошких и антрополошких типова на подручју Косова и Метохије у организацији „Галлуп“ Инт. (1995–).

Члан је више домаћих и међународних удружења (ЈУС, СДС, ЕСА, ИСА), а била је члан председништва Југословенског удружења за социологију, члан редакције часописа Социологија, члан председништва Социолошког друштва Србије.

Област интересовања и важнији радови

Објавила је двадесетак радова с подручја опште социологије, социологије права, социјалне антропологије, методологије социолошких истраживања и менаџмента безбедности, између осталог:

Избор радова:

1. Освета и казна, Социолошко истраживање крвне освете на Косову и Метохији, 341 стр, Просвета, Ниш, 1998.

2. „Извори за истраживање крвне освете на Косову и Метохији“, Социологија, Београд, 2/1995, стр. 175–196.

3. „A Case Study of the Feud (vendetta) in Kosovo and Metohija (Yugoslavia)“, saopštenje na: Second European Conference for Sociology – European societies, fusion or fission (Budapest, 30 august–2 september 1995), Sociološki pregled, Beograd, 4/1995, str. 545–553.

4. „Kosovo and Metohija in the Late ‘90s, the Attitudes of Albanian Intellectuals (Preliminary Results)“, Sociologija, Beograd, 4/1995, str. 555–566.

5. „Опстајање традиционалних облика брака код Албанаца на Косову и Метохији“, Социолошки преглед, Београд, 3/1997, стр. 359–385.

6. „Some Parameters of Social Life in Kosovo in the Period since the Establishment of the UN Interim Administration Mission“, Prepared as a submitted paper for Conference Strategy 2005, Washington

7. Методологија фокус-групног истраживања. Социологија, Београд, 1/2005, 1–26.

8. Безбедна школа, приручник (Ђурић, Поповић-Ћитић), Факултет безбедности, Београд, 2007.

9. Безбедносни ризици у школама, Модели откривања и реаговања (приредила), Факултет безбедности, Београд, 2007.

10. The Kosovo Liberation Army in Transition: Post-War Rivalries, Defence & Foreign Affairs, Vol. XXV, No.29, March 2007.