Др Мирослав Младеновић

Мирослав Младеновић (Лепаја, 1956)
Редовни професор на предметима
Политички систем,
Дипломатија и одбрана,
Комуникацијски аспекти безбедности
m.mladenovic@fb.bg.ac.rs

Школовање

Основну школу завршио је у родном месту а гимназију и Војну академију у Београду. Магистрирао је на Факултету политичких наука у Београду, 1994. године, са темом:  „Колективни уговори у политичком и правном систему Савезне Републике Југославије“. На истом факултету, 2000. године одбранио је  докторску тезу: „Синдикат и заштита права радника у политичком и правном систему Савезне Републике Југославије“. У периоду од 1991. до 1993. године, завршио је Академију „Фрунзе“ у Москви (Руска Федерација), где је добио и диплому преводиоца за руски језик. Курс енглеског језика завршио је у Јорку (Велика Британија), на Ст. Џону, колеџу Лидског универзитета, 2002. године.

Запослење

Од 1979. до 1987. године радио је у Школи резервних официра у Билећи. После почетних  дужности (пет година), био је предавач у катедри друштвених предмета, на предмету Друштвено-политички систем Југославије.

За асистента на предмету Филозофија, на Војној академији у Београду, изабран је 1987. године, а за доцента на предмету Политички систем, у истој научно-образовној институцији, 2001. године.

У периоду од 1999. до 2002. године радио је у Кабинету начелника Генералштаба, као самостални референт за анализу и припрему писаних материјала из области политичких наука.

Дужност начелника одељења за информисање и заменика начелника Управе за односе са јавношћу Министарства одбране, обављао је од 2002. до 2004. године.

Од 2004. године ангажован је на Факултету безбедности Универзитета у Београду и то: 2004-2006. – на функицији председника Савета факултета (као представник оснивача – Владе Републике Србије), а од 2006. г, као доцент на предмету Политички систем.

Статус наставника био му је замрзнут у периоду обављања дужности изасланика одбране при Амбасади Републике Србије у Руској Федерацији (2006-2010).

У звање ванредног професора Факултета безбедности, за предмет Политички систем, изабран је 2012. а у звање редовног професора 2017. године.

Научни и истраживачки пројекти

 • Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку; 2015
 • Учешће у припреми и изради свих базичних докумената система одбране и безбедности од 2002. до 2006. године;
 • Реформа Министарства одбране и Војске СР Југославије, Тим за реформе Министарства одбране, Београд, 2005. године;
 • DEFENCE Reform Initiative for Bosnia and Herzegovina/Serbia and Montenegro, The DRINA projekt; Institut for European Security Stadies, Groningen, The Netherlands, 2004;
 • Democratic Control of Armed Forces, Beogradski centar za evropske integracije, 2003/2004.
 • DEMCON-SEE (Democratic Control: Parliament and Parliamentary Staff Education Programme) (Демократска контрола: образовни програм за парламенте и њихове
  стручне службе), 2003. године.

Професионални ангажмани

 • Током дужег низа година учествује у пројектима и активностима везаним за демократизацију политичког система и изградњу механизама цивилне контроле „институција силе“.
 • Од  2003. до 2004. године био је извршни директор међународног Тима за реформе Министарства одбране, формираног у оквиру Програма Уједињених нација за развој.
 • Током 2004. године, радио је као гостујући професор на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на предмету „Упоредни политички системи“.
 • Од 2006. до 2010. године, био је изасланик одбране при Амбасади Републике Србије у Руској Федерацији.
 • Одлуком Владе Републике Србије, именован је за члана, а од фебруара 2019. године и за председника Управног одбора Института за европске студије.
 • Члан је Уређивачког одбора часописа Међународна политика и Члан Издавачког савета часописа The Review of International Affairs.
 • Председник је савета Факултета безбедности Универзитета у Београду у актуелном сазиву.
 • Члан Комисије за преглед и оцену апликација у оквиру програмске активности «Развој високог образовања» Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 • Члан је Удружења за политичке науке Србије и редовни члан Академије одбране, безбедности и правног поретка Руске Федерације.
 • Повремено је ангажован у настави ван матичног Факултета. Професор је по позиву на Факултету политичких наука Универзитета у београду (Дипломске мастер студије – Регионалне студије Азије), на Факултету социологије Московског државног универзитета „Ломоносов“ , на „Московском државном институту (универзитету) за међународне односе при Министарству спољних послова РФ“ (МГИМО), на Московском педагошком државном универзитету  (МПГУ) и на Високим студијама безбедности и одбране Министарства одбране Р. Србије.

Област интересовања и важнији радови

Политичка филозофија, савремени политички системи, политички маркетинг и политички инжењеринг.

 • Слободан Тодорић, Мирослав Младеновић , Драган Гостовић, Политички систем, Војна академија Војске Југославије, Београд, 2001, 385 страна;
 • Мирослав Младеновић , превод са руског: “С царем и без цара”, аутора Н.В. Воејкова, Службени гласник Републике Србије, Београд, 2004, 430 страна;
 • Мирослав Младеновић , Жељко Иваниш, Вања Роквић, Развој институција и изградња политичког система Србије, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Београд, 2011, г;
 • Жељко Иваниш, Мирослав Младеновић , Зоран Драгишић, Политички систем, Факултет цивилне одбране, Београд, 2006, 426 страна;
 • Miroslav Mladenović, Belarus Today and Tomorrow: A Politico-Logical Serbian Perspective, (pp.199-219), у:Segey G. Musienko (editor), Belarus: Independence as National Idea, Global Scholarly Publications, New York, 2015. ISBN: 978-1-59267-155-7, pp.199-219;
 • Мирослав Младеновић, Жељко Иваниш, Зоран Јефтић, Политички системи у савременој међународној заједници, Универзитет у београду, Факултет безбедности, Београд, 2016, ISBN 978-86-80144-04-07, стр.139.