Др Дејана Јовановић Поповић

Dejana Jovanovic Popovic

Дејана Јовановић Поповић (1962),
редовни професор на предмету Еколошка безбедност и
Мониторинг у заштити
dejana@fb.bg.ac.rs

Школовање

Дипломирала је 1987. на Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду, где је и заврšила специјализацију из клиничке биохемије 1992. године. Звање доктора фармацеутских наука стекла је 1998. године на University College London (UCL), односно The School of Pharmacy, University of London одбранивши дисртацију под називом „Effects of surfactant systems on metformin absorption“. Докторска дисертација, као и њена „post-doctoral“ позиција (1998-2001) на Универзитету у Лондону је била фокусирана на истраживање нових носача биоактивних супстанци, токсикологији, као и хемијској, биолоšкој процени и карактеризацији наноматеријала.

Запослење

Од 1998. до 2002. радила је на Фармацеутском факултету Универзитета у Лондону као постдокторални научник. До 2005. године ради као професор хемије и биологије у Енглеско-америчкој šколи у Београду. За доцента је изабрана 2006. године, за ванредног професора 2011, а за редовног професора 2016. године на Факултету безбедности. Изводи наставу на предметима: Еколоšка безбедност, Мониторинг у заšтити, Индустријска безбедност, а на Географском факултету Екотоксикологија и Мониторинг ваздуха.

Научни и истраживачки пројекти

1) 1993-1994. University of London. Electro-responsive controlled release of different compounds from cross-linked hyaluronic acid hydrogels

2) 1994-1997. Merck-Lipha Pharmaceuticals Research Grant, Lyon, France; Effects of surfactant systems on metformin absorption

3) 1996-1997. University of Nice-Sophia Antipolis, France; Effects of fluorocarbon and hydrocarbon as absorption enhancers

4) 1998. Тhe School of Pharmacy research Grant. Enhancement of vigabatrin into the brain by polysorbate 80 and sodium caprate

5) 1999. Elan Pharmaceuticals, Dublin, Ireland. Nanoparticles as a novel drug delivery systems for oral delivery of insulin;

6) 2000-2001. Glaxo-Wellcome, London, England. Enhancement of vigabatrin into the brain;

7) 2009. (децембар) Секретеријат за образовање града Београда. Научни директор пројекта у коме су учествовали студенти завршне године Факултета безбедности са смера за заштиту животне средине:  Лепше је без петарди – славимо безбедно. Реализован у 52 основне школе;

8) 2010-2011. NATO Science for Peace and Security. Managing Global Environmental Threats to Air, Water and Soil – Examples from South Eastern Europe (кодиреректор пројекта са Проф. Гораздом Мешком  са Факултета за криминалогију и безбедност, Универзитет у Марибору, Словенија);

9) 2014 -­   Strategy Foresight, London, UK. Using General Morphological Analysis as a Problem Structuring Method to Identify and Interrelate Critical Factors in the Commissioning the Project Danube-Morava-Vardar_Thessaloniki (Axios) на челу са проф. др Nasir Hussain – visiting professor Metropolitan University London и директором Strategy Foresight, као и научницима са Географског факултета Универзитета у Београду и Скопљу.

Професионални ангажмани

  • Председник Комисије Z229 за нанотехнологије при Институту за стандардизацију Србије
  • The International Emergency Management Society
  • ICPC-NanoNet (Networking EU and International Cooperation Partner Countries in Nanotechnology)
  • FramingNano

Област интересовања и важнији радови

Еколошка безбедност (еколошке избеглице и безбедност водних ресурса), ризици и бенефити нанотехнологија

Димитријевић, Д. (2010). Трендови еколошке безбедности у XXI веку. Београд: Факултет безбедности.

Meško, G., Dimitrijević, D., & Fields, B.C. (Eds.) (2011). Understanding and Managing Threats to the Environment in South Eastern Europe. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. Dordrecht: Springer.

Dimitrijević, D. (2011). Nanotechnology: The Need for the Implementation of the Precautionary Approach beyond the EU. In G. Meško, D. Dimitrijević, & C. B. Fields (Eds.), Understanding and Managing Threats to the Environment in South Eastern Europe. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. (pp. 205-224). Dordrecht: Springer.

Joksimovic, M., Golic, R., Vujadinovic, S. M.,   Sabic, D.,   Jovanovic Popovic, D., & Barnfield, G. (2014). Restoring tourist flows and regenerating city’s image: the case of Belgrade. Current Issues in Tourism, 17(3), 220-233.

Popovic, D. J., Ostojic, G.,  Milincic, M. A.,  Djordjevic, T. D.,  Sabic, D., & Tatalovic, A. D. (2015). Climate Change and Regional Conflicts in the Southern Europe with An Emphasis on the Balkan Peninsula Over the Past Two Millennia. Journal of Environmental Protection and Ecology, 16(2), 539-549.

Јовановић Поповић, Д.,  & Милинчић, М. А. (2015). Еколошке избеглице – концепт, статуспа питања и изазови. Београд: Српско географско друштво.