Софтверска провера оригиналности докторских дисертација

Архива за депоновање предатих докторских дисертација ради провере оригиналности установљена је на основу Правилника о поступку провере оригиналности докторских дисертација:

које се бране на Универзитету у Београду и примењује се од 1. октобра 2018. године.

Укратко, овај поступак подразумева да се у досадашњу процедуру прегледа и оцене докторске дисертације уводи још један међукорак који подразумева софтверску проверу. To се обавља пошто је студент предао своју дисертацију надлежној студентској служби, а пре стављања дисертација на увид јавности, односно састављања извештаја комисије. Да би овај поступак био технички изведен, Рачунски центар Универзитета је постaвио систем ВалТез, а координација поступка провере („пропуштање“ кроз софтвер, обавештавање ментора и др.) обављаће се у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“.

Приступ ВалТез-у је омогућен само са корисничким креденцијалима који су додељени појединачним факултетима (користе се исти као и за депоновање на УвиДок). Једино што је свима доступно на ВалТез-у је списак факултета по групацијама. Попису провераваних дисертација, као и резултатима провере имају приступ само овлашћене особе на факултетима, и то само дисертацијама са свог факултета. На сваком факултету су овлашћене две особе за депоновање дисертација.

Провера оригиналности докторских дисертација обавља се коришћењем софтвера Ithenticate (производ компаније Turnitin) који је претплаћен средствима Erasmus+ пројекта Re@WBC.