Учешће на Сајму образовања у Подгорици

У наставку реализације пројекта представљања Факултета безбедости на сајмовима образовања и сродним манифестацијама, Центар за менаџмент националне безбедности је организовао учешће на Сајму образовања у Подгорици (Црна Гора) од 29. до 31. марта 2017. године.

Успостављени су контакти са организатором манифестације, уз договор да се пропрати интересовање потенцијалних студената нашег факултета кроз додатно слање материјала електронским путем и остваривање контаката са релевантним установама.

Сајам образовања у Подгорици је организован на завидном нивоу и медијски је био веома добро пропраћен, чиме је запажено и учешће Факултета безбедности на њему.