Гостујуће предавање на Факултету политичких знаности

У духу споразума о сарадњи између Факултета безбедности и Факултета политичких знаности Универзитета у Загребу, проф. др Зоран Кековић је 10. марта 2017. године одржао гостујуће предавање студентима 3. и 4. године Факултета политичких знаности у Загребу. Тема предавања била је: Стандарди у управљању ризицима и кризама. Том приликом организован је сусрет са руководством Факултета политичких знаности. Заједнички став је да би сарадњу између две установе требало проширити и на размену студената и њихових идеја.