Skoplje - slika 1.

Скопље

САРАДЊА СА ПОЛИЦИЈСКОМ АКАДЕМИЈОМ У СКОПЉУ
Делегација Факултета безбедности је 13.06.2008. године посетила Полицијску Академију Републике Македоније у Скопљу и том приликом је потписан споразум о сарадњи између две институције. Сарадња ће подразумевати размену студената, предавача, научног материјала, публикација и података, учешће у заједничким истраживачким пројектима, заједничке едукативне и спортске активности студената. >

 

Skoplje - slika 1.

Skoplje - slika 2.