Нова Интернет презентација

Факултет безбедности је добио ново издање своје Интернет презентације. Од 1. септембра 2007. нови сајт је пуштен у пробни рад.

Презентација има око 150 страна, за сада само на српском, а ускоро и на енглеском језику. На сајту је детаљно представљена организација ФБ, од управе, преко наставника и сарадника, катедри и истраживачких центара до стручних служби. Посебан део сајта је посвећен студентима и њиховим организацијама, са мноштвом линкова за лакше сналажење у Београду.
Представљен је и комплетан програм студија ФБ, по нивоима, смеровима и предметима.