Studije nauka bezbednosti – program

Studijski program osnovnih akademskih studija je skup obaveznih i izbornih predmeta čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome na nivou osnovnih akademskih studija – odgovarajućeg smera.

PRVA GODINA (I i II semestar)

Rb TP1 PREDMET Sem. Fond časova ESPB
ukupno nedeljno
1. AO Sociologija II 60 3+1 6
2. TM Osnovi bezbednosti I 60 3+1 7
3. AO Pravne osnove bezbednosti I 60 3+1 7
4. AO Osnovi ekološke bezbednosti I 60 3+1 7
5. AO Psihologija I 60 3+1 5
6. TM Teorije konflikata I 60 3+1 6
7. TM Uvod u menadžment II 45 2+1 5
8. AO Uvod u studije bezbednosti II 60 3+1 6
9. AO Etika II 45 2+1 5
10. SA Engleski jezik 1 I i II 90 2+1; 2+1 6
UKUPNO: 600 20 60

DRUGA GODINA (III i IV semestar)

Rb TP1 PREDMET Sem. Fond časova ESPB
ukupno nedeljno
1. NS Regionalna geografija III 60 3+1 7
2. NS Politički sistem III 60 3+1 5
3. TM Sistemi bezbednosti III 60 3+1 7
4. NS Međunarodni odnosi III 60 3+1 5
5. NS Upravljanje rizikom III 60 3+1 5
6. NS Informatika IV 60 2+1 5
7. TM Sistem zaštite i spasavanja IV 60 3+1 7
8. AO Korporativna bezbednost IV 45 2+1 6
9. TM Sistemi odbrane IV 60 3+1 5
10. SA Engleski jezik 2 III i IV 90 2+1; 2+1 6
UKUPNO: 600 20 60

TREĆA GODINA (V i VI semestar)

Rb TP1 PREDMET Sem. Fond časova ESPB
ukupno nedeljno
1. TM Menadžment ljudskih i socijalnih resursa V 60 3+1 5
2. NS Krivično pravo V 60 3+1 5
3. NS Sistem civilne odbrane V 60 3+1 6
4. NS Kriminologija V 60 3+1 6
5. SA Civilna zaštita V 60 3+1 6
6. TM Savremena istorija Srbije VI 60 3+1 4
7. SA Izborni predmet 1 VI 60 3+1 6
8. SA Izborni predmet 2 VI 60 3+1 6
9. SA Izborni predmet 3 VI 60 3+1 6
10. SA Izborni predmet 4 VI 60 3+1 6
11. SA Stručna praksa V i VI 4
UKUPNO: 600 20 60

ČETVRTA GODINA (VII i VIII semestar)

Rb TP1 PREDMET Sem. Fond časova ESPB
ukupno nedeljno
1. NS Sistem nacionalne bezbednosti Srbije VII 60 3+1 6
2. NS Civilno-vojni odnosi VII 60 3+1 5
3. NS Osnovi Geopolitike VII 60 3+1 6
4. NS Bezbednosni menadžment VII 60 3+1 6
5. TM Metodologija naučnog istraživanja VII 60 3+1 5
6. SA Krizni menadžment VIII 60 3+1 5
7. SA Izborni predmet 5 VIII 60 3+1 5
8. SA Izborni predmet 6 VIII 60 3+1 5
9. SA Izborni predmet 7 VIII 60 3+1 5
10. SA Izborni predmet 8 VIII 60 3+1 5
11. SA Stručna praksa VII i VIII 4
12. SA Završni rad VIII 3
UKUPNO: 600 20 60

IZBORNI PREDMETI

Izborna grupa1 Izborna grupa 2 Izborna grupa 3 Izborna grupa 4
STUDIJE BEZBEDNOSTI STUDIJE MENADŽMENTA LJUDSKIH I SOCIJALNIH RESURSA STUDIJE CIVILNE ZAŠTITE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE STUDIJE ODBRANE
Izborni predmet 1. Socijalna patologija Strateški menadžment ljudskih i socijalnih resursa Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama Obaveštajni i bezbednosni sistemi
Izborni predmet 2. Terorizam i organizovani kriminal Socijalna psihologija Prostorno planiranje i zaštita Logistika u sistemu Nacionalne odbrane
Izborni predmet 3. Sistemi obezbeđenja i zaštite Teorija i organizacija obrazovanja Zdravstvena i socijalna zaštita Sociologija politike
Izborni predmet 4. Kriminalistika Planiranje i projektovanje u menadžmentu Monitoring u zaštiti Diplomatija i odbrana
Izborni predmet 5. Projektovanje sistema zaštite podataka Mediji i komunikacija Industrijska bezbednost i zaštita Pravo odbrane
Izborni predmet 6. Bezbednost informacija Humana bezbednost Ekološka bezbednost Mirovne misije i rešavanje konflikta
Izborni predmet 7. Krivično procesno pravo Menadžment obrazovanja u javnom sektoru Upravljanje u sistemima zaštite Menadžment u sistemu odbrane
Izborni predmet 8. Viktimologija i penologija Primenjena etika Bezbednost i zdravlje na radu Etika rata