Дејан Петровић

Дејан Петровић
dejan.petrovic@fb.bg.ac.rs

Образовање

Основну школу завршио у Ковину, а средњу Техничку школу у Смедереву. Основне академске студије завршава на Одељењу за социологију Филозофског факултета, Универзитета у Београду 2010. године, где завршава и мастер академске студије 2012. године. У овом тренутку приводи крају докторске студије, такође, на Одељењу за социологију Филозофског факултета, Универзитета у Београду.

Запослење

Октобра 2011. године изабран у звање сарадника у настави за ужу научну област Социологија на Одељењу за социологију Филозофског факултета, Универзитета у Београду. Априла 2013. године изабран у звање асистента за ужу научну област Социологија на истом одељењу, где остаје ангажован све до 2016. године. Зимске семестре школске 2016/2017. и 2017/2018. године проводи радећи на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду као сарадник у настави ван радног односа за ужу научну област Социологија. Од маја 2018. године све до почетка свог ангажмана на Факултету безбедности радио је као васпитач у РЈ „Центар за смештај страних малолетних лица без пратње родитеља или старатеља“ Завода за васпитање деце и омладине Београд.

Област интересовања и важнији радови

  • Филиповић, Божидар и Петровић, Дејан (2019) «Неколико напомена о Диркемовом и Гумпловицевом погледу на Спенсеров еволуционизам, биологизам и индивидуализам», Култура полиса, год. XVI, бр. 38, стр. 479-490.
  • Петровић, Дејан (2017) «О примени филозофије науке и епистемологије Гастона Башлара на проблем разумевања у историји социологије», Социологија, vol. LIX, бр. 2, стр. 156-172.
  • Петровић, Дејан (2015) «Кад би била на пустом острву – Анализа дискурса о attachment parenting–у», у: Политике родитељства: искуства, дискурси и институционалне праксе, уредила Исидора Јарић, Београд: Институт за социолошка истраживања, стр. 189-205.
  • Петровић, Дејан (2013) «О појму хабитуса – феминистичка критика теорије о друштву Пјера Бурдијеа», Филозофија и друштво, vol. XXIV, бр. 2, стр. 174-192.