Марко Ракић

Марко Ракић (Нови Сад, 1984)
асистент на предмету Социологија
rakic@fb.bg.ac.rs

Образовање:

Основну и средњу школу завршио је у Новом Саду. Дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду 2009. године, академске мастер студије другог степена на Филозофском факултету завршио је 2012. године. На истом факултету тренутно похађа докторске студије из Социологије са фокусом на проблеме националног идентитета.

Запослење:

Ангажован у својству демонстратора на предмету Социологија у школској 2012/2013 години на Факултету безбедности Универзитета у Београду. Од октобра 2013. на Факултету безбедности Универзитета у Београду изабран је у звање сарадника у настави за ужу научну област Социологија, за наставни предмет Социологија.

Област интересовања и важнији радови

  • Станковић, С., Ракић, М., Арсић, Н. (2011). Personal histories of Serbs and Albanians: Emotional understanding of history. У Дијалог култура – култура дијалога (468-470). Кострома, Русија: Државни универзитет у Костроми (ИСБН 978-5-7591-1227-3)

  • Ракић, М. (2012). Улица као паратеатар. У Веселиновић Д. и Стевановић М. (Ур.), Отворено о јавним просторима, 56-58. Београд: Грађанске иницијативе. (ИСБН 978-86-7408-053-5)

  • Станковић, С., Ракић, М. (2011). Карактеристике социокултурног капитала Србије као препреке развоја друштва заснованог на знању. Технологија, култура и развој 2011(18), 79-86. (ИСБН 978-86-915151-0-2)

  • Станковић, С., Ракић, М. (2011). Ријалити шоу као медијски модел становања. Социјална екологија вол. 21 (1), 77-87. (ISSN 1330-0113)Станковић, С., Арсић, Н. & Ракић, М. (2010). The research on the presence of „health claims“ on the domestic food market as an indicator of consumer rights manipulation. Custos e agronegócio, vol. 8 (2), 2-14. (ISSN 1808-2882)