Јелена Ћесаревић

Јелена Ћесаревић (Београд, 1984)
асистент на предметима Основи екологије,
Социјална екологија,
Просторно планирање и заштита,
Заштита животне средине
cesarevicjelena@gmail.com

Образовање

Јелена (Раковић) Ћесаревић рођена је 09.02.1984. године у Београду. Основну (1999) и средњу (2003), Прву економску, школу завршила је у Београду. Школске 2003/2004 уписује студијски програм основних академских студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду. Дипломирала је школске 2007/2008 године као студент генерације Факултета безбедности. Мастер студије на Факултету безбедности завршила је 2011. године. Докторске академске студије на Факултету безбедности тренутно похађа.

Запослење

Током 2009. године радила је као стручни сарадник за тренинг активности у Центру за развој људских ресурса и менаџмент. Од школске 2010/2011 године ангажована је као демонстратор у настави на наставним предметима Основи екологије, Социјална екологија и Просторно планирање и заштита. У школској 2013/2014 години радила је као сарадник у настави на наставним птедметима Основи екологије, Социјална екологија и Просторно планирање и заштита. Учествовала је на организацији и реализацији пројеката при неколико невладиних организација и удружења грађана. Ангажована је као координатор едукативних радионица и аутор еколошких радионица у „Школи пријатељства“ на Тари.

Учешће у пројектима

  • „Заштићена природна добра Србије: безбедносни ризици и управљачки инструменти заштите“, (2008-2010) – пројекат из програма истраживања у области технолошког развоја – Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије – интервјуер

  • „Школа пријатељства“ (2008 – 2015) – у организацији Хуманитарне организације Наша Србија – координатор креативних радионица и аутор еколошких радионица

  • „Јавно заговарање примарне селекције секундарних сировина у свим основним школама на територији Савски венац“, (2010) – у организацији Београдског еколошког центра, а уз подршку Града Београда – Градске управе града Београда, Секретаријата за заштиту животне средине као и општине Савски венац – аутор и реализатор пројекта

  • „Човек – глобално отопљавање – разорне силе“(2010) – у организацији Београдског еколошког центра, а уз подршку Секретаријата за спорт и омладину – аутор и реализатор пројекта

Област интересовања и важнији радови

  • Rakovic, J., Stojanovic, G., (2014). Role and capacities of local community in environmental security – on example of polluted drinking water in municipality of Užice. Second International Conference on Human Security: Twenty Years of Human Security Y20HS, Book of Abstracts, November 7th and 8th, 2014

  • Gačić, J., Jakovljević, V., Raković, J. (2014). Integrated prevention and control of industrial pollution of environment in the Republic of Serbia in Corporate Security – Open Dilemmas in the Modern Information Society, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, pp.117-131, ISBN 978-961-92860-9-8

  • Gačić, J., Bošković, M., Raković, J. (2013). Possibilities of the Republic Serbia for Reducing Vulnerability to Natural Hazards in Journal of the Geographical Institute „Jovan Cvijić“ special issue „Natural Hazards – Links between Science and Practice“, pp.195-213, UDC:551.311.2(497.11), DOI:10.2298/IJGI1303195G, ISBN 978-86-80029-58-0.

  • Раковић, Ј., Карабасил, Н., Павлићевић, Н., Димитријевић, М., Балтић, М. (2013). Примена и провера система безбедности хране, Годишњак факултета безбедности, стр.183-190

  • Раковић, Ј., Јаковљевић, В. (2011). Просторно и урбанистичко планирање у функцији заштите од пожара у урбаним срединама, Годишњак факултета безбедности, стр.227-240 COBISS.СР-ИД 512188341