Асоцијација студената ФБ


Асоцијација студената Факултета безбедности Београд (АСФББ) је самостално, невладино, непрофитно и неполитичко удружење студената Факултета безбедности Универзитета у Београду, регистровано у Агенцији за привредне регистре, које је основано 24. новембра 2014. на оснивачкој седници на Факултету безбедности.

Удружење је основано на иницијативу студената Факултета безбедности у циљу унапређивања високог образовања, остваривања студентских права и заштите интереса студената.

АСФББ подстиче и координира активност својих чланова на остваривању заједничких циљева и задатака у складу са Уставом, Законом о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације и другим законским прописима.

Мисија АСФББ-а је ширење идеје студентског организовања и студенске солидарности.

Циљеви АСФББ-а су:

  • остваривање студентских права и заштита интереса студената;
  • квалитетнија настава;
  • учешће својих представника у органима управљања Факултета безбедности Универзитета у Београду;
  • ефикаснији образовни програм;
  • побољшање стандарда студената;
  • побољшање информисаности студената;
  • садржајнији и квалитетнији културно-забавни и спортски живот студената;
  • остваривање различитих облика сарадње са другим студентским и осталим организацијама.

Ради остваривања својих циљева АСФББ нарочито:

  • организује самостално или у сарадњи са другим организацијама домаће и међународне конференције, јавне трибине, округле столове, семинаре, саветовања, спортске, културне и забавне манифестације, као и сличне активности;
  • иступа у јавности у намери пропагирања својих активности; објављује брошуре, чланке и друге публикације које тематски одређују циљеве организације и начин њихове реализације.

Просторије Асоцијације налазе се на другом спрату Факултета безбедности, прва врата лево.

Телефони: 011 6451-963, 011 6451-843, 011 6451-876 лок. 139

Адреса е-поште: office@asfbb.org.rs