ImprESS – Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the Area of Safety & Security (by Means of Strategic Partnership with the EU).

Основна идеја пројекта је да се академски капацитети за образовање у земљама у процесу придруживања ЕУ требају побољшати како би се задовољиле нове потребе и изазови у Европи. Пројекат може допринети овом проблему кроз јачање изградње капацитета у области академског и стручног образовања у области безбедности и заштите.

Пројекат ImprESS намерава да побољша управо то на следећи начин: путем стратешког партнерства (“алијанса знања“) успоставиће модел (радни пакет 2) за побољшање образовних капацитета у области “секторског савеза вештина“ у области безбедности и заштите. На основу овог модела, у Србији ће се успоставити и имплементирати узорак образовне инфраструктуре (курикулум, модули, курсеви, академске и пара-академске образовне активности). Након што се успостави, инфраструктура ће се користити за побољшање постојећих образовних капацитета 5 универзитета који учествују у Србији. Побољшани капацитети на пет српских универзитета, заједно са онима на подршци академским образовним институцијама ЕУ биће интегрисани у Регионални центар за обуку и образовање у области безбедности и безбедности (TESS). Центар ће такође интегрисати потребу за компјутерском подршком велике брзине / великог капацитета за симулационе вежбе потребне за напредну обуку и укључити најнапредније технике и технологије у области (моделирање засновано на агентима, data mining, семантика веба, обрада слика , вештачка интелигенција, интерактивна визуализација, итд.). Искуства и резултати пројекта ће бити објављени као модел за могуће побољшање у другим земљама (нпр. Друге земље које нису чланице ЕУ, које су уско повезане са питањима безбедности и заштите у ЕУ). Конзорцијум ће укључивати 2 приватна универзитета у Србији, 3 јавна универзитета и водеће универзитете у Европи (Немачка, Италија и Пољска).

Партнери конзорцијума:

 • Криминалистичко-полицијска академија, Србија
 • Штанбајс Универзитет, Немачка
 • Школа за напредне студије Сент Ана, Италија
 • Ватрогасна школа, Пољска
 • Универзитет у Штутгарту, Немачка
 • Универзитет Метрополитен, Србија
 • Универзитет EducoNS, Србија
 • Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Србија
 • Универзитет одбране, Србија
 • Штанбајс институт доо, Крагујевац, Србија
 • ATRISC, Француска

 

WORKING PACKAGE 2 – OUTPUTS

REPORTS

 • First Workshop Report can be downloaded on the following LINK
 • First Interim Report from July can be downloaded on the following LINK
 • Second Interim Report from September can be downloaded on the following LINK
 • Final Workshop Report can be downloaded on the following LINK

 

WORKING PACKAGE 2 ACTIVITIES AND TASKS PERFORMED

 • WP2 Activity 2.1 Analyses of the EU regulations can be downloaded on the following LINK
 • WP2 Activity 2.2 Analyses of Serbian regulations can be downloaded on the following LINK LINK
 • WP2 Activity 2.3 Model Development can be downloaded on the following LINK
 • WP2 Activity 2.4 Bilateral and other  agreements development and signing:
  1. CONTRACT ON EDUCATIONAL COOPERATION AND ESTABLISHING OF THE INTERNATIONAL KNOWLEDGE ALLIANCE LINK
  2. CONTRACT ON EDUCATIONAL COOPERATION AND ESTABLISHING OF THE KNOWLEDGE ALLIANCE LINK
  3. CONTRACT ON ESTABLISHING THE REGIONAL SIMULATION CENTER FOR SECURITY LINK
  4. AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE STUDY PROGRAM FOR ACQUIRING A JOINT DIPLOMA LINK

WP2 Activity 2.5 Model Dissemanation (to be published soon)

 • Study programmes in S&S in consortium countries can be downloaded on the following LINK
 • Inventory of European HE Legistation can be downloaded on the following LINK
 • Registry of job and positions in S&S area can be downloaded on the following LINK
 • Legistation Inventory archive can be downloaded on the following LINK

 

EU/EHEA REFERENCING MECHANISMS, TOOLS, AND RELATED AGENCIES

 1. Database of External Quality Assurance Results – DEQAR LINK
 2. European credit system for vocational education and training – ECVET LINK
 3. Europass LINK
 4. European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA LINK
 5. European Quality Assurance in Vocational Education and Training – EQAVET LINK
 6. YouthPass LINK
 7. European Higher Education Area and Bologna Process LINK

WORKSHOP I

 • Attendance can be downloaded on the following LINK
 • Agenda can be downloaded on the following LINK
 • Inventory of European Higher Education Legislation can be downloaded on the following LINK
 • Meeting Minutes can be downloaded on the following LINK
 1. WP 2 Rationale can be downloaded on the following LINK
 2. EU Legislation and Mechanisms can be downloaded on the following LINK
 3. Serbian Legal Framework of Security Education can be downloaded on the following LINK
 4. Serbia & Consortium Study Programs in Security can be downloaded on the following LINK
 5. Bilateral & Multilateral agreements development can be downloaded on the following LINK
 6. Preliminary Model can be downloaded on the following LINK

WORKSHOP II

 • Attendance can be downloaded on the following LINK
 • Agenda can be downloaded on the following LINK
 • Info Kit can be downloaded on the following LINK
 • EDUCONS – application for the role of work package leader on WP3 and WP4 – ImprESS can be downloaded on the following LINK
 • Final Workshop Report Workshop II can be downloaded on the following LINK

 • WP2.4a – Agreement on establishing International Knowledge alliance can be downloaded on the following LINK
 • WP2.4b – Agreement on education can be downloaded on the following LINK
 • WP2.4c – Study Program Agreement can be downloaded on the following LINK
 • WP2.4d – Agreement on TESS center can be downloaded on the following LINK
 • WP2-T2.1 Analysis of the EU regulation can be downloaded on the following LINK
 • WP2-T2.2 Serbia & Consortium Study Programs in Security&Safety can be downloaded on the following LINK
 • WP2-T2.3 Model Development can be downloaded on the following LINK
 • Letter to the Ministry of education in Serbia can be downloaded on the following LINK

http://impress.kpu.edu.rs/index.php