Одељење за студије и студентска питања

Студентска служба

У Служби се обављају следећи послови:

 • Рад са студентима основних студија,
 • Рад са студентима специјалистичких студија,
 • Рад са студентима мастер студија,
 • Рад са кандидатима докторских студија,
 • Планирање и организација наставе,
 • Планирање и организација испита по испитним роковима,
 • Студентски стандард, статистика и аналитика.

Радно време

Студентске службе са студентима на основним студијама је од 10:00 до 13:00 часова сваког радног дана, изузев у дане уписа нових студената, уписа година студија и уписа и овере семестра по годинама студија.

Служба је непосредно одговорна за праћење и примену правила и режима студија, као и за остваривање права студената у току студија. Правилан и квалитетан рад ове службе зависи од придржавања истакнутог распореда рада шалтера и рокова пријаве испита од стране студената.

Запослени:

 • Шеф Студентске службе: Мр Горан Самојловски (samojlovskig@fb.bg.ac.rs)
 • Референти за основне студије: Драгана Јовановић (adragana@fb.bg.ac.rs)
  моб: +381 63 308693, ViberWhatsApp
 • Референт за основне студије и студентски стандард: Сузана Раденковић (suzanar@fb.bg.ac.rs)
  моб: +381 63 308693, ViberWhatsApp
 • Стручни сарадник за студије II и III степена студија: Иван Димитријевић (postdiplomske.studije@fb.bg.ac.rs)
 • Референт за организацију наставе:  Маријана Илић (milic@fb.bg.ac.rs)

Огласне табле

У приземљу Факултета налазе се огласне табле за све године студија, студентске кредите и стандард на којима студенти добијају сва обавештења.

Скриптарница и књижара

На првом спрату Факултета смештена је скриптарница и књижара која располаже наставним училима и обрасцима потребним за адмиистративне послове. Отворена је сваког наставног дана од 7:30 до 15:00 часова.