Др Жељко Бралић

Zeljko Bralic
Жељко Бралић (Земун, 1960)
ванредни професор на предмету Теорија и организација образовања.
zeljko.bralic@fb.bg.ac.rs

Школовање

 • Филозофски факултет Универзитета у Београду (андрагогија), 1986.
 • Магистарски рад: Образовање одраслих у Југославији између два рата (1918 – 1941), 2001.
 • Докторска дисертација: Античка Атина као друштво учења, 2005.

Запослење

На Универзитету у Београду – Факултету безбедности запослен од 1989. године и обављао наставу у звању асистента-припавника, асистента, доцента од 2006. и ванредног професора од 2016.

Научни и истраживачки пројекти

 • Хумана безбедност у Србији, (носилац пројекта Центар за истраживање људске безбедности Факултета цивилне одбране, 2004–2005.), коаутор истраживачког извештаја Образовање као фактор људске безбедности, 2005.

Професионални ангажман

Филозофски факултет Универзитета у Београду,од 2009. (предмет Образовање одраслих и економски развој – студије андрагогије, предмет Андрагогија – студије педагогије, Економија знања и образовање одраслих – докторске студије андрагогије).

Област интересовања и важнији радови

Бави се научним истраживањима у областима историје васпитања, историје образовања одраслих, образовања и економије, андрагошке теорије, безбедности школе.

 • Монографије:
  • Бралић, Ж. (2006). Античка Атина као друштво учења. Београд: Универзитет у Београду – Факултет безбедности [награда Проф. др Боривој Самоловчев Матице српскe и Фонда „Проф. др Боривој Самоловчев“, 2007].
  • Бралић, Ж. (2016). Образовање одраслих у покушају – Прилог андрагошкој историји. Универзитет у Београду – Факултет безбедности.
 • Радови:
  • Bralić, Ž. (2012). Od usvajanja do stvaranja znanj U Š. Alibabić, S. Medić, B. Bodroški-Spariosu (ur.), Kvalitet u obrazovanju – izazovi i perspektive (str. 39–55). Beograd: Filozofski fakultet – Institut za pedagogiju i andragogiju.
  • Брaлић, Ж., Кaтић, Љ., Стaнaрeвић, С. (2015). Високошколско образовање и људски капитал. У Квалитет и изврсност у образовању (стр. 31–41). Београд: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије.
  • Брaлић, Ж. (2016). Народни универзитети у Војводини између два светска рата (1918–1941). Истoриjски чaсoпис, 65 (1), 425–451.
  • Bralić, Ž., Katić, Lj., Orlović Lovren, V. (2016). Predviđanje nepredvidivog – korak ka sigurnoj školi. U B. Popović-Ćitić, M. Lipovac (ur.), Bezbednost u obrazovno-vaspitnim ustanovama: Osnovna načela, principi, protokoli, procedure i sredstva (str. 31–52). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti.
  • Bralić, Ž. (2016). Isidor iz Sevilje i slobodne nauke – od antičke ka srednjovekovnoj kulturi. Obrazovanje odraslih, 2016 (1), 57–72. Sarajevo: Centar za kulturu KS, Bosanski kulturni centar, DVV International.
  • Bralić, Ž. (2016). Društvo znanja i moderni menadžment. Andragoške studije. 2016 (1), 29–44.