Др Жарко Обрадовић

др Жарко Обрадовић (1960)
ванредни професор
zarko.obradovic@fb.bg.ac.rs

Школовање

 Основну школу и гимназију завршио је у Беранама (Црна Гора). Основне, магистарске и докторске студије завршио је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на катедри за међународне студије.

Запослење

Научни и истраживачки пројекти 

Професионални ангажман

Био је заменик министра у Влади Републике Србије од 1997 – 2001 године. Народни посланик у Народној Скупштини Републике Србије био је у периоду 2001 – 2008 године и посланик је у актуелном сазиву Народне Скупштине од априла 2014 године. Био је члан делегације Народне Скупштине РС у Скуштини Организације за европску безбедност и сарадњу у периоду 2007-2008 године и у Парламентарној Скупштини Савета Европе 2006-2007 године, где је члан делегације Народне Скупштине и у актуелном сазиву Савета Европе од јуна 2014 године. Председник је Одбора за спољне послове Народне скупштине Републике Србије у актуелном сазиву и председник Групе пријатељства Скупштине Србије са Народном Републиком Кином.

Од 2008-2013 године био је Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије.

Област интересовања и важнији радови

Међународни односи, геополитика, положаја и права припадника мањина у државама Балкана.

  • Balkan Ethnic Emigma: 20 th and 21 st Century, Čigoja štampa, Beograd, 2015 god.
  • Minorities in the Balkans – 19th end 20th Century, Cigoja press, Belgrade, 2015.,
  • Балкански етнички мозаик – мањинско питање на Балкану, Чигоја штампа, Београд 2014 године,
  • Геополитика Србије, Мегатренд Универзитета, Београд 2011.,
  • Мањине на Балкану, Чигоја штампа, Београд 2002.,
  • Карактеристике Закона о локалној самоуправи, са текстом закона, Експерт, Београд, 1999.