Др Љубинка Катић

Ljubinka Katic
Љубинка Катић (Загреб, Хрватска, 1959)
ванредни професор на предмету Менаџмет образовања у јавном сектору
ljubinka.katic@fb.bg.ac.rs

Школовање

Средњу школу – гимназију завршила је у Славонској Пожеги, Република Хрватска, а Факултет народне одбране у Београду 1983. године. Магистрирала је на Факултету цивилне одбране у Београду 2002. Назив магистарске тезе: „Образовне потребе и школовање професионалних кадрова за цивилну одбрану и заштиту у Србији“.

Запослење

Од 1983. до 1989. године радила је на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду као асистент на предмету Општенародна одбрана и друштвена самозаштита.
На Факултету цивилне одбране запослена је од 1989. као асистент – приправник и асистент на предмету Методика наставе цивилне одбране. Учествује у настави предмета Методика наставе цивилне одбране, Педагогија и методика наставе, Теорија и методика едукације и Теорија и организација образовања.

Научни и истраживачки пројекти

Учествовала је у пројекту Министарства просвете и спорта републике Србије Учењем до безбедности – безбедносна култура оствареном 2005. године.

Област интересовања и важнији радови

Област научних и стручних интересовања усмерена је ка методичким питањима образовања за одбрану, безбедност и заштиту, посебно професионалних кадрова.

  • „О могућности Методике образовања за одбрану и заштиту као научне дисциплине“, Зборник Факултета одбране и заштите, Београд, 1995, стр. 81-87. (са Д. Војчић)
  • „Образовне потребе, школовање и стручно усавршавање професионалних кадрова за цивилну одбрану и заштиту и заштиту животне средине“, Зборник Факултета одбране и заштите, Београд, 1997, стр. 195-217.
  • „О значају познавања историје при образовању за цивилну одбрану и заштиту“, Зборник Факултета одбране и заштите, Београд, 1998, стр. 149-155.
  • „Планирање кадровских потенцијала у области цивилне одбране“, Зборник Факултета цивилне одбране, Београд, 2002, стр. 357-369.
  • „Образовање као фактор људске безбедности“ Зборник Факултета цивилне одбране, Београд, 2005, стр. 87-111. (са Ш. Алибабић и Ж. Бралић)
  • „Учењем до безбедности – перспектива наставника“, Зборник Факултета безбедности, Београд, 2006, стр. 325-339.