Др Ивица Љ. Ђорђевић

Ивица Љ. Ђорђевић (Сврљиг, 1966)
ванредни професор на предмету Хумана безбедности
djivica@gmail.com

Школовање
Основну и средњу школу (1985) завршио је у Књажевцу, а Факултет одбране и заштите у Београду 1991. године. Магистрирао је 1998. на Економском факултету у Београду радом „Глобализација савремених економских токова“. Докторску дисертацију „Нова безбедносна архитектура у условима глобализације“ одбранио је на Факултету цивилне одбране 2006. године.

Запослење
На Факултету безбедности ради од 1992. године: прво као истраживач-сарадник и демонстратор на предметима Политичка економија и Економика Југославије, од 1994. као асистент-приправник на предметима Међународни односи и Савремена борбена средства, а од 1998. као асистент на Међународним односима. За доцента на предмету Хумана безбедност биран 2006. године. У звање ванредног професора изабран 2015.

Научни и истраживачки пројекти

  • Процена одрживости развоја и квалитета живота локалне заједнице, ФЦО, Београд.

Област интересовања и важнији радови

  • Утицај глобализације људских активности на безбедност грађана исказана индикаторима који се тичу квалитета њихових живота.

Радови:

  • Ђорђевић, И. (1998). Научно-технолошке основе глобализације. Флогистон, 1998(8), 68–90.
  • Ђорђевић, И. (2006). Глобализација и економска неразвијеност. Мегатренд ревија, 3(2), 137–156.
  • Ђорђевић, И. (2007). Безбедносна архитектура у условима глобализације, Београд: Факултет безбедности и Службени гласник.
  • Ђорђевић, И. и Мијалковски, М. (2011). Национална моћ у условима глобализације. Национални интерес, 1/2011, 319-346.
  • Ђорђевић, Љ. И. (2013). Људска безбедност – глобални контекст и примена у Србији. Београд: Институт за упоредно право – Досије.
  • Ђорђевић, Љ. И., Филијовић, М. и Гачић, Ј. (2017). Безбедност, економија и одрживи развој. Београд: Факултет безбедности.