Др Горан Ј. Мандић

Goran J Mandic

др Горан Ј. Мандић (Београд, 1960)
ванредни професор на Системима обезбеђења и заштите

Школовање

Основну школу и Девету гимназију (1978) завршио је у Београду, а Факултет народне одбране у истом граду 1983. године. Магистарски рад под насловом „Место и улога система обезбеђења у заштити лица, имовине и пословања предузећа“ одбранио је на Факултету цивилне одбране у Београду 2003. године. На Факултету безбедности 2010. године одбранио је докторску дисертацију под насловом „Безбедност корпоративних ресурса угрожених социјалним инжењерингом“.

Запослење

Радио је као референт за ОНО и ДСЗ у ПКБ Техносервису (1987-88) и начелник безбедности у Општинском штабу ТО општине Звездара (1988-89). Од 1989. године ради на Факултету безбедности: до 1994. као асистент-приправник на предмету Руковођење и командовање у систему ОНО и ДСЗ, а затим као стручни сарадник на пословима информационих система (1994-2004). Од 2004. је асистент на предметима Системи обезбеђења и заштите, Корпоративна безбедност и Техничка средства обезбеђења и заштите. Од 2010. године је доцент на предмету Системи обезбеђења и заштите на основним академским студијама. Изабран у звање ванредног професора (2017.)

Научни и истраживачки пројекти

 • Развој интегралног система безбедности, „НИС А.Д. Нови Сад“ у делу I Област безбедности. 2007. године.Руководилац пројекта „Студија обезбеђења и заштите објеката ЈП ЕМС“, Београд 2013. године.
 • Учесник на пројекту „Стратегија управљања ризицима у ЈП ЕПС“, Београд 2014. године.
 • Учешће на међународном пројекту „BACHELOR PLUS – Programme for the Establishment of Four-Year Bachelor s Programmes with an Integrated Study Year Abroad“ – Security Management International,
 • Project Idea and Implementation, BWV-BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG, Берлин, 2013-2015.

Професионални ангажмани

Бави се проблематиком система обезбеђења лица, имовине и пословања правних лица, пројектујући системе за потребе правних лица и институција. Учествовао је у организовању и раду конференције „Безбедност пословања и имовине – Private Policing“, Београд, 2004. Као супервизор у области безбедности 2012. године организовао је и делом руководио системом обезбеђења Европског првенства у рукомету за мушкарце и Европског првенства у рукомету за жене. Као менаџер безбедности 2013. године организовао је и делом надзирао систем обезбеђења 21. Светског првенства у рукомету за жене у Београду. Као супервизор безбедности 2016. године делом је надзирао систем обезбеђења Европског ватерполо првенства у Београду. 2014. 2015. 2016. и 2017. године изводио је предавања по позиву на „Berlin School of Economics and Law.

Област интересовања и важнији радови

 • Системи обезбеђења и заштите“, учило за предмет Системи обезбеђења и заштите, Факултет цивилне одбране, Београд, 2004.- „Основи система обезбеђења правних лица“, монографија, Факултет безбедности, Београд, 2012.
 • „Систем обезбеђења и заштите правних лица“, уџбеник за предмет Системи обезбеђења и заштите, Факултет безбедности, Београд, 2015.
 • „Заштита података и социјални инжењеринг – правни, организациони и безбедносни аспекти“ коаутор, монографија, Факултет безбедности, Београд, 2017.

 

 • „A Possible Model of the Responses in the Republic of Serbia in the Protection of Critical Infrastructure Against a Terrorist AttackCounter terrorist challenges regarding the process of critical infrastructure protection, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, Slovenia and Center for Civil-Military Relations, Monterey, USA, 2011.
 • „Corporate resources threatened by social engineering“, koautor, Corporate security in dinamic global enviroment-challanges and risks, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, 2012.
 • „Critical Infrastructure Security and Social Networks and Social Engineering“, co-author, National Critical Infrastructure Protection – Regional Perspective, Faculty of Security Studies, Belgrade, 2013.
 • „Social Engineering and Security og Corporate Resources“, author, Security Management International, Project Idea and Implementation, BWV – BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG, Berlin, 2014.
 • „Социјални инжењеринг као савремена безбедносна претња“, коаутор, Садржај безбедносних изазова Србије на почетку 21. века, Иновациони центар Факултета безбедности, Београд, 2014.
 • „Упутство за дефинисање модела типског суда за Основни и Виши суд Републике Србије“, стручна монографска публикација, Интернатионал Манагемент Гроуп, Београд, 2014. https://vss.sud.rs/sites/default/files/attachments/Uputstvo%20za%20definisanje%20modela%20tipskog%20suda%20za%20OS%20i%20VS_websajt_zakljucan%2001.pdf
 • „Социјални инжењеринг као савремена безбедносна претња“, Садржај безбедносних изазова Србије на почетку 21. века, Иновациони центар Факултета безбедности, Универзитет у Београду Факултет безбедности, Београд, стр. 145-164. 2014-
 • „Нове контроверзе Закона о приватном обезбеђењу“, коаутор, Зборник радова XLVIII 2/2014, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, стр. 131-151, 2014.