Др Бранко Ромчевић

Brankko Romcevic

Бранко Ромчевић (Београд, 1969)
ванредни професор
bromcevi@orion.rs

Школовање

Основну и средњу школу (1987) завршио је у Београду, а групу за филозофију Филозофског факултета у Београду 1996. године. На истом факултету је одбранио магистарски рад „Деконструкција Жака Дериде као савременост, инвенција и просвећеност“ 2002. године.

Запослење

Од 2001. ради на Факултету безбедности као асистент-приправник, а од 2002. као асистент на филозофским предметима.

Научни и истраживачки пројекти

Професионални ангажмани

Био је члан редакције часописа Српског филозофског друштва Тхеориа (1997-2001), а написао је и више осврта на дела из области филозофије.

Област интересовања и важнији радови

Бави се структурализмом и постструктурализмом, (примењеном) етиком и постколонијалном критиком.

Избор радова

  • О фило( )офији, Самиздат Б92, Београд, 2001.

  • Етика – Хрестоматија (са Драганом Дулић), Факултет цивилне одбране, Београд, 2002.

  • „Дерида и питање просвећености“, Трећи програм Радио-Београда, бр. 117, 2003.

  • „Емануел Левинас, лицем-у-лице с Империјом“, Р. бр. 17/71, 2003.

  • „Калем Левинас“, у: Глас и писмо: Жак Дерида у одјецима, прир. Петар Бојанић, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2005.