Др Ана Ковачевић

Ana Kovacevic
Ана Ковачевић (Београд, 1969)
ванредни професор на Информатици и Заштити и безбедности информација

Школовање

Основну школу, Математичку гимназију (1988) и Електротехнички факултет (1993) завршила је у Београду. На Електротехничком факултету је 2003. одбранила магистарски рад под насловом „Системи за управљање мултимедијалним базама података“. Докторат “Визуализација wеб мининга над едукативним објектима” је одбранила на Факултету организационих наука 2010. године.

Запослење

Радила је у рачунарском центру „Југобанке“ на развоју банкарских апликација (1994–95), а потом у Електропривреди Србије, у Центру за интегрални информациони систем, на развоју пословног информационог система и бројним пројектима унутар овог предузећа (1995–2004). Од 2004. запослена је на Факултету безбедности прво као асистент на предмету Информатика, до 2010. године као доцент, а од 2015. као ванредни професор.

Научни и истраживачки пројекти

 • Безбедности и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног система у Републици Србији, Факултет безбедности, 2010-2016.

 • Испитивање и верификација мултидисциплинарних метода за форензичке анализе у функцији непролиферације оружја за масовно уништње, Институт Винча, 2010-2016.

Професионални ангажмани

Члан је GOOD-OLD-AI, друштва за објектно оријентисани дизајн и вештачку интелигенцију.

Област интересовања и важнији радови

Обасти интересовања су дата мининг, безбедност информација, базе података, визуализација информација, дигиталне библиотеке и др.

Избор важнијих радова

 • Kovacevic, A. , Nikolic, D. (2015) „Cyber Attacks on Critical Infrastructure: Review and Challenges“. Handbook of Research on Digital Crime, Cyberspace Security, and Information Assurance (pp. 1-18). editores  Cruz-Cunha, M. M., & Portela, I. M., Hershey, PA: IGI Global.
 • Kovacevic, A. , Nikolic, D. (2015) „Automatic detection of cyberbullying to make Internet a safer environment“. Handbook of Research on Digital Crime, Cyberspace Security, and Information Assurance (pp. 277-290). editores Cruz-Cunha, M. M., & Portela, I. M., Hershey, PA: IGI Global
 • Nikolić, D., Kovačević, A., Stanković, S., (2012): „Comprehensive approach to tactical response in the case of terrorist acts involving WMD“, in: Čaleta, D. and Shemella, P.: Managing the Consequences of Terrorist Acts – Efficiency and Coordination Challenges, Institute for Corporative Security Studies/ Center for Civil-Military Relations, Ljubljana/Monterey, ISBN 978-961-92860-540 (ICS)
 • Kovačević, A. (2014): Cyberbullying Detection Using Web Content Mining, TELFOR 2014, Zbrornik radova, ISBN: 978-1-4799-6190-0; IEEE Catalog Number: CFP1498P-CDR.
 • Ковачевић, А. (2012). „Примена wеб мининга и визуализације у откривању сајбер насиља“ у Кордић, Б., Ковачевић, А. и Бановић, Б. (ур.), Реаговање на безбедносне ризике у образовно-васпитним установама, Факултет безбедности:Београд, стр. 225-241. ИСБН: 978-86-84069-69-8
 • Ковачевић, А. (2014) Софтвер за мониторинг ученика на интернету, у Поповић-Ћитич, Б., Ђурић, С. (ур.). Модели унапређења безбедности у образовно-васпитним установама. Факултет безбедности: Београд.
 • Kovačević, A., Devedzic, V. Pocajt, V. (2010) „Enhancing a Core Journal Collection for Digital Libraries“, Program-Electronic Library and Information Systems, Vol. 44, No .2, 2010.
 • Kovacevic, A., Devedzic, V., & Pocajt, V. (2010). Using data mining to improve digital library services. Electronic Library, 28(6), 829-843.
 • Kovačević, A. (2009) Ontology-based data mining in digital libraries, Annals of Information Systems, Special Issue on Semantic Web & Web 2.0. Springer-Verlag; pp. 163-175; 978-1-4419-1218-3 (Print) 978-1-4419-1219-0 (Online)

Приручници

 • Ковачевић, А. (2015) Практикум из Информатике, Факултет безбедности.
 • Ковачевић, А (2007): “Практикум за вежбе из Информатике”, Факултет безбедности 2007.
 • Ковачевић, А., Чукалевски, Ч. (2004, 2006) “Развој клијент-сервер система коришћењем ДБМС Орацле”, ВЕТШ, Београд.