Милош Томић

Милош Томић (Београд, 1993)
сарадник у настави на предмету Систем цивилне одбране
milos.tomic@fb.bg.ac.rs
milosttomic2011@gmail.com

Образовање

Основну и средњу школу завршио у Београду. Дипломирао на Факултету безбедности 2016. године на тему „Масовне миграције и мере заштите“. Мастер студије на истом факултету завршава 2017. године У окторбру 2018. године уписао је докторске академске студије на Факултету безбедности. Наредне 2019. године изабран је у звање истраживач приправник на Институту за европске студије у Београду.

Током 2018. године  обавио је стручну праксу на Факултету безопасности Московском обласном државном Универзитету (рус. Московский государственный областной университет).

Радно искуство

Био је учесник у истраживању (волонтер) на тему „Изазови друштвене интеграције” одржаног 2017. године у организацији Института за социолошка истраживања, Универзитет у Београду, Филозофски факултет.

Од 2017. године ангажован на Факултету безбедности Универзитета у Београду као демонстратор на предметима Цивилна заштита, Систем заштите и спасавања и Систем цивилне одбране. На истом факултету обавља послове координатора стручне праксе као и предагошко-промотивне активности у вези са уписом кандидата на прву годину основних академских студија. Радно ангажовање на месту демонстратора подразумевало је сарадњу са институцијама из јавног и приватног сектора чија је надлежност уско повезана са проблемима из домена ванредних ситуација и еколошке безбедности а све у циљу ефикаснијег преношења теоријских занања и практичних вештина студентима на различитим нивоима студија. Током рада са студентима учествовао је у организацији и реализацији више различитих интерактивних радионица ради ефикаснијег савладавања наставног градива и разумевања основних појмова из области управљања ванредним ситуацијама и еколошке безбедности.

Током 2018. године био је део научно-стручног тима Факултета безбедности формираног ради учествовања у Унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији. Посебна научна дебата вођена је о политичко-безбедносни аспектима косовско-метохијског проблема.

Био је део научног тима ангажованог на научно-истраживачком пројекту „Утицај климатских промена на планирање урбаног и руралног развоја у циљу очувања животне средине“ које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја а реализује Архитектонски факултет Универзитет у Београду. Од 2019. године био је ангажован на  Архитектонском факултету Универзитет у Београду као истраживач и сарадник у реализовању једног дела наставних активности.

Аутор је више десетина научно истраживачких радова из области студија безбедности публикованих у домаћим и међународним часописима. Један део библиографије обележен је активностима у вези са учешћем и организацији низа домаћих и међународних научних конференција.

Служи се енглеским и руским језиком.