Dr Boris Kordić

Boris Kordić (1962)
kordic@fb.bg.ac.rs (mejl za studente osnovnih studija)
prodekanzanaukufb@outlook.com (mejl za studente master i doktorskih studija)
redovni profesor na Psihologiji i Socijalnoj psihologiji

Školovanje

Studije psihologije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Na istom fakultetu je odbranio magistarsku tezu 2000, a doktorsku disertaciju 2006. godine (doktorska teza: Procena podobnosti za psihoanalizu).

Zaposlenje

Od 2001. radi na Fakultetu bezbednosti kao asistent na predmetu Psihologija, od 2006. kao docent na predmetima Psihologija i Socijalna psihologija, od 2010. kao vanredni profesor, a od 2015. kao redovni profesor.
Naučni i istraživački projekti
 • Bezbednost i zaštita organizovanja i funkcionisanja vaspitno-obrazovnog sistema u Republici Srbiji (osnovna načela, principi, protokoli, procedure i sredstva), Ministarstvo nauke Republike Srbije, br. 47017, 2011-2015;
 • Radna grupa za prilagođavanje obrazovanja potrebama zapošljavanja, KAS, Beograd, 2008-2009.
 • Jačanje kapaciteta Stalne konferencije gradova i opština, druga faza, SKGO, Beograd, 2008-2009;
 • Procena održivosti razvoja kvaliteta života beogradske opštine Voždovac, FCO, Beograd, 2004;
 • Razvoj Centra za istraživanje ljudske bezbednosti u funkciji reforme visokoškolskog obrazovanja, Centar za istraživanje humane bezbednosti FCO-a, Beograd, 2004;
 • Lokus sigurnosti – istraživanje doživljaja sigurnosti, Centar za istraživanje humane bezbednosti FCO-a, Beograd, 2003-04;

Profesionalni angažmani

Prodekan je za nauku i studije II i III stepena na Fakultetu Bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Član je Beogradskog psihoanalitičkog društva (trenutno je predsednik Komiteta za edukaciju), Federacije evropskih psihoanalitičara i Međunarodnog udruženja psihoanalitičara. Član je Društva psihologa Srbije, a trenutno je u Nadzornom odboru društva. Predsednik je Odbora za krizne intervencije. Član je programskog odbora Kongresa psihologa Društva psihologa Srbije.

Oblast interesovanja i važniji radovi

Bavi se procenom podobnosti za psihoanalizu, procenom završetka psihoanalize, mentorstvom, karijernim razvojem, lekovitim aspektima ličnosti, tamnom stranom ličnosti, profesionalnim kompetencijama, traumatskim reagovanjem i otpornošću na traume, kao i istraživanjem aktuelnih problema mladih u društvu.

Radovi

 • Zdravlje i lekovitost u savremenoj psihoanalizi. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2002.
 • Uvod u psihologiju. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2014.
 • Razvoj veština za samostalno upravljanje karijerom: Učenje upoznavanja sebe i donošenja odluke o karijeri. Beograd: Fakultet bezbednosti, 2014.
 • Uvod u socijalnu psihologiju. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 2017.
 • Teror i trauma. Zbornik radova Fakulteta civilne odbrane, 2001, 273 – 282.
 • Biju dete iz ratne perspektive. Psihologija, 34(3-4), 271 – 288, 2002.
 • Pregled istraživanja ishoda psihoanalize. Psihologija, 37(3), 291 – 310, 2004.
 • Uloga mentorstva u razvoju mladih. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 44(1), 196-211, 2012.
 • Tamna strana ličnosti i psihološka pomoć u krizi, Vojno delo, 67(4), 108-120, 2015.
 • Psychoanalytic theory of trauma and application in the military environment. In A. Pešić (Ed.), Stress in military profession (pp. 195-207). Belgrade: Strategic Research Institute, University of Defence & Faculty of Military Science, Stellenbosch University, 2018.