Јелена Ђорђевић

Jelena Djordjevic

Јелена Ђорђевић (Београд, 1976)
предавач за Енглески језик II
jelenapdjordjevic@gmail.com

Школовање

Јелена П. Ђорђевић (рођена Кашић), рођена је 07. 04. 1976. године у Београду. Школовала се у Београду. Пре уписа на Филолошки факултет, завршила је Филолошку гимназију у Београду, енглеско одељење. Током гимназијског школовања активно је учествовала у раду Истраживачке станице у Петници. Дипломирала је на Групи за енглески језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду 2001. године и стекла стручни назив професора енглеског језика и књижевности. Такође је на Филолошком факултету у Београду 2010. завршила мастер студије и стекла академски назив мастер језика и књижевности.

У више наврата боравила је у Великој Британији на летњим школама енглеског језика. Поред енглеског језика, говори  италијански и руски.

Запослење

По завршетку студија радила је као професор енглеског језика у Институту за стране језике у Београду (2001-2002), као преводилац у предузећу „Бета електроник“ у Београду (2002-2003) и као професор енглеског језика у Филолошкој гимназији (2003-2004).

Од фебруара 2004. године ради као наставник страног језика за ужу научну област Страни језици, за наставни предмет Енглески језик I, на Факултету безбедности Универзитета у Београду, где изводи наставу и испите из Енглеског језика I.

Професионални ангажман

Поред послова предавача енглеског језика (сада наставник страног језика) обављала је и послове секретара Катедре друштвено-хуманистичких наука на Факултету безбедности.

Област интересовања и важнији радови

Преводила је на енглески резимее научних радова у годишњим зборницима радова Факултета безбедности (раније Факултет цивилне одбране) у Београду. Поред наведених превода, бавила се стручним превођењем из разних области (економија, позориште, медицина, фармација, дефектологија, резимеи радова у научној периодици…).

Уже области њеног научно-истраживачког рада су: семантика, социолингвистика, методика наставе енглеског језика и форензичка лингвистика. Самостално и у коауторству излагала је реферате и саопштења на научним скуповима, објављивала научне и стручне радове у монографијама, тематским зборницима и у научној периодици националног и међународног значаја. О њеној области интересовања говоре и следећи објављени радови.

1.Кашић Јелена (1993). Nomina composita у «Раним Јадима» Данила Киша. Петничке свеске, број 31, Ваљево, 79-86.

2. Кашић Јелена (2006). Арго – тајни језик затворене интересне групе. 2006 ЗБОРНИК РАДОВА, Зборник Факултета безбедности (уредник др Владимир Јаковљевић, редовни професор). Београд: Факултет безбедности, 383-389. ИСБН 86-84069-31-3 ЦОБИСС.СР-ИД 139338252

3. Кашић З., Ђорђевић Ј.П. (2009). Зашто је лингвистика постала форензичка вештина. Истраживања у специјалној педагогији (уредник-Добривоје Радовановић). Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 469-482.  ИСБН 978-86-80113-84-5

4. Кашић З., Ђорђевић Ј. П. (2009). Остаци аутоматизма артикулационе базе као форензички маркери. ЕТРАН, Врњачка бања, АК4.1-1-4,  ИСБН 978-86-80509-64-8.

5. Кашић З., Ђорђевић Ј. П. (2009). О лингвистичкој експертизи у криминалистици, Право и форензика у криминалистици Зборник радова – научни скуп, Крагујевац 16-18. септембар 2009. (уредник – Драган Васиљевић) – електронска форма). Београд: Криминалистичко-полицијска академија, 306-312.  ИСБН 978-86-7020-156-9

6. М. Ивановић, Ј. П. Ђорђевић (2010). Кодирање тајности затворене групе – језичка средства. Примењена лингвистика 11, 166-175.          ИССН 1451-7124

7. Кашић З., Ђорђевић Ј. П. (2010). Forensic Linguistics in Criminal Investigation. NBP Journal of Criminalistics and Law (Журнал за криминалистику и право). Вол. XВ, Но. 1, 111-126.
ИССН: 0354-8872

8. Ђорђевић  Ј. П., Влаисављевић В. (2010). Типови форензичке фонетске анализе говорних узорака. Годишњак Факултета безбедности 2010 (уредник Жељко Бралић). Београд: Факултет безбедности, 247-265.   ИССН 1821-150X

9. Ђорђевић Ј.П., Кашић З., Јовичић С.Т.(2011). Forensic – phonetic speech analysis. Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I (Editors: S.T. Jovičić, M. Subotić). Belgrade:  ЛААЦ, ИЕПСП,  пп 79 – 93    ИСБН 978-86-81879-34-4

10. Ђорђевић П. Јелена (2014). Настава енглеског језика и информатичка писменост. XVII научна конференција ,,Педагошка истраживања и школска пракса“ Изазови савременог образовања: нове улоге наставника, ученика и родитеља, 17. октобар 2014, Учитељски факултет, Универзитет у Београду. Зборник резимеа, 68-69. Београд: Институт за педагошка истраживања и Учитељски факултет. ИСБН 978-86-7447-121-0 (ИПИ)  ЦОБИСС.СР.-ИД 210405132

11.Ђорђевић П. Јелена (2015). Значењски односи у лексичко-семантичкој групи глагола смејања у енглеском језику. Језици и културе у времену и простору 4/2: тематски зборник међународног значаја. (Уреднице: Снежана Гудурић, Марија Стефановић). Нови Сад: Филозофски факултет. 229-243.
ИСБН 978-86-6065-330-9   ЦОБИСС.СР-ИД 300300039

12. Половина В., Ђорђевић Ј. П. (2016). Творбени процеси у развоју вокабулара / Semantic relacion of subordination in the development of vocabulary.. Друга међународна конференција о језичком образовању и настави ИСЛЕТ, Београд, 25 – 28. Мај 2016. Зборник резимеа (Уредници:Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Мехмет Дурсум Ердем). Београд: Филолошки факултет; Невшехир: Хаџи Бекташ Вели; Анкара: Турска агенција за сарадњу и координацију – ТИКА 115-116.
ИСБН 978-86-6153-400-3     ЦОБИСС.СР-ИД 223611660