Raspored ispita

Prijava ispita na osnovnim akademskim studijama

Prijavu ispita studenti osnovnih akademskih studija vrše putem svog eStudent naloga (za detalje korišćenja servisa pogledati Uputstvo za korišćenje eStudent servisa)  u periodu koji je predviđen za prijavu ispita (detalji na linku – RASPORED ISPITNIH ROKOVA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI).

Tarife za prijavu ispita:

 • Studenti I, II, III i IV godine i apsolventi 1. put
  Student ima pravo na dve besplatne prijave po ispitu.
  Cena treće prijave je 800 dinara, a četvrte i narednih 1660 dinara.
 • Apsolventi 2, 3. i naredni put
  Cena prijave ispita je 1780 dinara.

Student koji je iskoristio besplatne prijave uplaćuje sredstva na svoj račun (primer naloga za uplatu nalazi se u Vašem eStudent nalogu u kategoriji Školarine i obaveze). Uplata se može izvršiti u bilo kojoj banci ili pošti.

Uplata ne podrazumeva automatsku prijavu ispita i mora biti blagovremeno izvršena, da bi novac bio prebačen na račun studenta. Ukoliko je uplata izvršena blagovremeno (najkasnije prethodnog dana do 12 časova pre poslednjeg dana prijave) a nije evidentirana na računu studenta do 9 časova poslednjeg dana koji je predviđen za redovnu prijavu ispita, zbog tehničke greške (pogrešno unet lični broj ili ako nije unet model 97…) ili greške u elektonskom sistemu fakulteta, student reguliše prijavu ispita na Fakultetu u kancelariji  broj 10 od 11 do 13 časova ili putem mejla  na adresu samojlovskig@fb.bg.ac.rs

Ukoliko student šalje prijavu preko mejla, neophodno je da pošalje sliku uplatnice, broj indeksa i da napiše koje ispite želi da prijavi.

Studenti koji ne izvrše balgovremenu uplatu, u skladu sa Uputstvom o elektronskoj prijavi ispita, ispite mogu prijaviti po proceduri i ceni naknadne prijave ispita.

Ukoliko ispit prijavljujete preko mejla navedite: ime i prezime, broj indeksa, ispite koje želite da prijavite i dokaz o uplati (fotografiju naloga za uplatu). Mejl mora biti poslat u toku poslednjeg dana koji je predviđen za prijavu ispita do 11 časova da bi prijava bila prihvaćena.

Naknadna prijava

Nakon isteka roka za prijavu ispita ili ukoliko nije imao sredstva na računu zbog neblagovremene uplate, student može naknadno da prijavi ispite. Ispit se naknadno može prijaviti lično, najkasnije 3 dana pre održavanja ispita, upućivanjem molbe Studentskoj službi u kancelariji  br. 10 (naknadnu prijavu nije moguće izvršiti preko studentskog portala).

Prilikom uplate za naknadnu prijavu ispita student na uplatnici u pozivu na broj unosi broj 600 a ne svoj lični broj i ne unosi model 97. Uplata se vrši tek nakon odobravanja nakandne prijave ispita od strane Studentske službe.

Tarife za naknadnu prijavu ispita:

 • Studenti I, II, III i IV godine i apsolventi 1. put
  Cena naknadne prijave za 1, 2 i 3. prijavu je 1.660 dinara, a za 4. i naredne 2.520 dinara.
 • Apsolventi 2, 3. i naredni put
  Cena naknadne prijave je 2640 dinara.

Odlaganje ispita

Studenti koji su u ispitnom roku redovno prijavili ispit, ali žele da polažu ispit u drugom terminu predviđenom za taj ispit mogu uputiti molbu Studentskoj službi lično u kancelariji br. 10 ili 11 najkasnije 3 dana pre zakazanog termina ispita.

Naknada za odlaganje ispita iznosi 1.150 dinara. Uplata se vrši tek nakon odobravanja odlaganja ispita od strane Studentske službe.

Nalog za uplatu se popunjava na sledeći način: u polje svrha uplate student upisuje odlaganje ispita, a  u polje poziv na broj upisuje 600.