Упис у наредну годину студија школске 2023/2024. године

Упис продужене године (апсолвенти) се може извршити од 02.10. до 04.10.2023. године.

Буџетски студенти који први пут продужавају годину доносе само индекс, а они који продужавају годину (први, други, трећи или више пута) као самофинансирајући студенти уз индекс доносе и  уплату на 9.200 динара за зимски семестар (уплатити на лични налог, као за испите, неколико дана пре термина за упис). Ово важи и за студенте који су извршили реупис.

Студенти уписани 2015. године подносе Молбу за продужетак студија (молбу поднети у архиви факултета до 29.09.2023. године; образац узети у холу факултета, испред архиве или на линку на интернет страници). Датуми уписа за ове студенте биће накнадно објављени.

Генерација 2012, 2013. и 2014. уписује зимски семестар, од 02.10. до 04.10.2023. године, уз индекс и уплату на 9.200 динара (уплатити на лични налог, као за испите, неколико дана пре термина за упис).

Важно: школарине се уплаћују на лични налог студента, на исти начин, са моделом и позивом на број као за испите. Број рачуна факултета 840-1832666-90


Буџет (упис ће се вршити лично и искључиво у следећим терминима уз комплетну документацију):

 • 05.10.2023. – четврта година  –   60 + 60 + 48 ЕСПБ
 • 06.10.2023. – трећа година      –   60 + 48 ЕСПБ
 • 09.10.2023. – друга година      –   минимум 48 ЕСПБ

Потребно је предати:

 • индекс
 • ШВ-20 образац (узети у скриптарници, а други обавезно попунити електронским путем на налогу студента)
 • семестрални лист (узети у скриптарници)
 •  уплата од 100 динара за центар за развој каријере на рачун факултета са позивом на број 600

Изглед попуњених образаца: ШВ-20 и семестрални лист.


Обнова године (упис ће се вршити лично и искључиво у следећем термину уз комплетну документацију):

 • 10.10.2023. – прва, друга и трећа година

Потребно је предати:

 • индекс
 • ШВ-20 образац (узети у скриптарници, а други попунити електронским путем на налогу студента)
 • семестрални лист (узети у скриптарници)
 •  уплату на 100 динара за центар за развој каријере на рачун факултета са позивом на број 600
 • уплату од 18.000 динара за прву рату обнове (уплатити на лични налог, као за испите, неколико дана пре термина за обнову; сврха уплате обнова прве (друге или треће) године студија; рок за плаћање друге рате је 05.12.2023. године).

Важно: школарине се уплаћују на лични налог студента, на исти начин, са моделом и позивом на број као за испите. Број рачуна факултета 840-1832666-90


Самофинансирање (упис ће се вршити лично и искључиво у следећим терминима уз комплетну документацију):

 • 11.10.2023. – друга година        –    37 ЕСПБ
 • 12.10.2023. – трећа година        –   48 + 37 ЕСПБ
 • 13.10.2023. – четврта година   –    53 + 48 + 37 ЕСПБ

Потребно је предати:

 • индекс
 • ШВ-20 образац (узети у скриптарници, а други попунити електронским путем на налогу студента)
 • семестрални лист (узети у скриптарници)
 •  уплату на 100 динара за центар за развој каријере на рачун факултета са позивом на број 600
 •  уплату у износу од 30.000 динара за прву рату школарине (уплатити на лични налог, као за испите, неколико дана пре термина за упис; о роковима за плаћање осталих рата студенти ће бити накнадно обавештени).

Изглед попуњених образаца: ШВ-20 и семестрални лист.

Важно: школарине се уплаћују на лични налог студента, на исти начин, са моделом и позивом на број као за испите.