Термини уписа бруцоша и потребна документа

Упис примљених кандидата у прву годину основних академских студија на факултету безбедности у школској 2023/2024. години обавиће се према следећем распореду:

 • 05.07.2023. годинеупис кандидата који су остварили право да се финансирају из буџета Републике Србије
   • од 9.00 до 15.00 часова од броја 1 до 150 на коначној ранг-листи, обавиће се тако што ће се у 9.00 часова  вршити прозивка кандидата за упис по редоследу на ранг-листи (кандидати су обавезни да присуствују прозивци);
   • Редослед уписа кандидата одређује место на ранг-листи.
   • Кандидати који не буду присутни на прозивци моћи ће да се упишу истог дана до 15.00 часова.
   • Кандидати који не буду присутни истог дана до 15.00 часова  сматраће се да су одустали од уписа.
   • Лице које је у радном односу, а налази се на ранг-листи за упис студената који се финансирају из буџета и не може испунити обавезе које проистичу из студијског програма и режима студија може се уписати  као самофинансирајући студент, под условом да потпише изјаву којом одустаје од уписа на буџет.
   • Лице које се налази на ранг-листи за упис студената који се финансирају из буџета а које је претходно било уписано на другој високошколској установи у статусу студента на буџету, може се уписати само као самофинансирајући студент.
 • 06.07.2023. годинеупис кандидата у статусу самофинансирајућег студента
   • од 9.00 до 14.00 часова  од броја 151 до 275 на коначној ранг-листи, обавиће се тако што ће се у 9.00 часова  вршити прозивка кандидата за упис по редоследу на ранг-листи (кандидати су обавезни да присуствују прозивци);
   • Редослед уписа кандидата одређује место на ранг-листи.
   • Кандидати који не буду присутни на прозивци моћи ће да се упишу истог дана до 14.00 часова .
   • Кандидати који не буду присутни истог дана до 14.00 часова  сматраће се да су одустали од уписа.
 • 07.07.2023. годинеупис кандидата у статусу самофинансирајућег студента
   • од 9.00 до 14.00 часова  од броја 276 до 400 на коначној ранг-листи,  обавиће се тако што ће се у 9.00 часова  вршити прозивка кандидата за упис по редоследу на ранг-листи (кандидати су обавезни да присуствују прозивци);
   • Редослед уписа кандидата одређује место на ранг-листи.
   • Кандидати који не буду присутни на прозивци моћи ће да се упишу истог дана до 14.00 часова .
   • Кандидати који не буду присутни истог дана до 14.00 часова  сматраће се да су одустали од уписа.
 • 10.07.2023. уколико остане непопуњених места за упис, вршиће се прозивка у 9.00 часова  за кандидате од редног броја 401, док се не попуне слободна места.
   • Померање кандидата на ранг-листи вршиће се искључиво у случајевима када претходни кандидат не дође на упис у планирано време или одустане од уписа.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

 1. Индекс (добија се на Факултету)
 2. Један пријавни лист ШВ-20 и један семестрални лист   (добијају се  на Факултету)
 3. Оригинална сведочанства I, II, III и IV разред
 4. Оригинал дипломе о завршеној средњој школи
 5. Извод из матичне књиге рођених (са холограмом)
 6. Две фотографије 3,5 x 4,5 цм
 7. Докази о уплати на рачун Факултета безбедности (број 840-1832666-90 и позив на број 999):
  • трошкова уписа у износу од 8.500,00 динара (плаћају сви студенти)
  • за Центар за развој каријере и саветовања студената Универзитета у Београду 100,00 динара (плаћају сви студенти)
  • прве рате школарине у износу од 30.000,00 динара за самофинансирајуће студенте