Исплата кредита и стипендија за студенте – 8. рата

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је утврдило да 25.5.2023. године буде датум (почетак) одобрене исплате осме месечне рате студентских кредита и стипендија за школску 2022/2023. годину.

Информације о исплатама рата, као и све друге информације везане за студентске кредите и стипендије, можете пратити на интернет страницама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и UniCredit банке.

Студенти, корисници студентског кредита којима је први пут одобрен студентски кредит а нису регулисали менично покриће преко својих Високошколских установа до 20.2.2023. године, могу то учинити доставом документације на адресу: UniCredit банка, за студентски кредит, ул. Др Милутина Ивковића 2а, 11040 Београд.

Потребна је меница, Изјава жиранта – Образац бр. 6 и очитана лична карта жиранта. Све попуњено и оверено према упутству уз Образац бр. 6 корисници могу доставити на наведену адресу до краја школске године.