Овера зимског и упис летњег семестра за школску 2022/2023. годину

Овера зимског и упис летњег семестра за школску 2022/2023. годину важи само за студенте који су на буџету. Студенти морају имати све потписе за предмете које су слушали у зимском семестру.

Овера ће се вршити у студентској служби од 10-13 часова и то по следећем распореду:

ПРВА ГОДИНА – БУЏЕТ

– 30.01.2023. ГОДИНЕ ОД БРОЈА ИНДЕКСА 1/22 ДО БРОЈА ИНДЕКСА 75/22

– 31.01.2023. ГОДИНЕ ОД БРОЈА ИНДЕКСА 76/22 ДО БРОЈА ИНДЕКСА 151/22 И БРОЈ ИНДЕКСА 401/22

 

ДРУГА ГОДИНА- БУЏЕТ

– 01.02.2023. ГОДИНЕ ОД БРОЈА ИНДЕКСА 1/21 ДО БРОЈА ИНДЕКСА 111/21

– 02.02.2023. ГОДИНЕ ОД БРОЈА ИНДЕКСА 112/21 ДО БРОЈА ИНДЕКСА 399/21

 

ТРЕЋА ГОДИНА- БУЏЕТ

– 03.02.2023. ГОДИНЕ ОД БРОЈА ИНДЕКСА 1/20 ДО БРОЈА ИНДЕКСА 103/20

– 06.02.2023. ГОДИНЕ ОД БРОЈА ИНДЕКСА 104/20 ДО БРОЈА ИНДЕКСА 391/20

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА – БУЏЕТ

– 07.02.2023. ГОДИНЕ БРОЈЕВИ ИНДЕКСА 13/18, 111/18, 348/18 И ОД БРОЈА ИНДЕКСА 1/19 ДО БРОЈА ИНДЕКСА 83/19

– 08.02.2023. ГОДИНЕ ОД БРОЈА ИНДЕКСА 85/19 ДО БРОЈА ИНДЕКСА 377/19 И БРОЈ ИНДЕКСА 821/19.

 

ПОТРЕБНО ЈЕ ПРЕДАТИ:

– ИНДЕКС

– СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ /узети у скриптарници на првом спрату факултета/